Bằng việc sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Minta Legal (“Công ty”) thông qua bất kỳ hình thức và phương tiện nào (tại trụ sở Công ty/ website của Công ty/ thư điện tử/ mạng xã hội/ đường bưu điện,v.v) Quý Khách hàng xác nhận hiểu rõ các nội dung liên quan tới Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân này (“Thông báo”) và tự nguyện đồng ý với việc Công ty và các bên có liên quan khác xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng.

1. Các loại dữ liệu cá nhân được xử lý

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Các thông tin về cư trú (bao gồm: nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ);
 • Số giấy phép lái xe, số biển số xe, số bảo hiểm xã hội, số bảo hiểm y tê;
 • Quốc tịch;
 • Hình ảnh của cá nhân;
 • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu;
 • Tình trạng hôn nhân;
 • Thông tin về tài khoản số của cá nhân;
 • Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 • Địa chỉ email;
 • Các thông tin về lịch sử học tập và làm việc (bao gồm các tài liệu tham khảo)

2. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Khách hàng là người sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty bao gồm các tổ chức/cá nhân đã/đang/sẽ sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Công ty. Công ty có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho một hoặc nhiều mục đích sau:

2.1 Để giao kết hoặc thực hiện các thỏa thuận, cụ thể:

 • Để xác định danh tính và đánh giá lý lịch của Khách hàng;
 • Để xem xét chấp thuận giao kết hợp đồng bao gồm việc thực hiện các thủ tục, quy trình theo hợp đồng giữa Khách hàng và Công ty;
 • Để đánh giá và xử lý (các) yêu cầu của Khách hàng đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do Công ty cung cấp hoặc phân phối;
 • Để xem xét liệu có nên cung cấp hoặc tiếp tục cung cấp cho Khách hàng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do Công ty cung cấp hoặc phân phối hay không;
 • Để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Khách hàng theo hợp đồng/thỏa thuận;
 • Để quản lý, tổ chức và ghi lại mối quan hệ của Khách hàng với Công ty;
 • Để xử lý thanh toán theo hợp đồng, thanh toán bổ sung (nếu có) và dịch vụ hậu mãi cho Khách hàng;
 • Để cung cấp/gửi và nhận các tuyên bố, thư hoặc các thông tin liên lạc khác giữa Công ty và Khách hàng hoặc các bên liên quan đối với các hợp đồng/thỏa thuận;
 • Để tiếp nhận và xử lý các vấn đề do Khách hàng hoặc các bên liên quan khiếu nại liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty;
 • Để thực hiện và tuân thủ các thỏa thuận hợp đồng khác giữa Công ty và Khách hàng;
 • Để đảo đảm việc thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định hiện hành đối với mối quan hệ giữa Công ty và Khách hàng

2.2 Để phục vụ các lợi ích hợp pháp, cụ thể:

 • Để nghiên cứu, phát triển và/hoặc cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty hoặc phát triển sản phẩm và dịch vụ mới;
 • Để điều tra, xử lý các hành vi vi phạm, lừa đảo, khiếu nại, tố cáo phát sinh từ mối quan hệ giữa Công ty và Khách hàng;
 • Để quản lý các ưu đãi, chiến dịch tiếp thị và khuyến mãi hoặc đưa ra đề xuất cho Khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Công ty mà Khách hàng có thể quan tâm;
 • Để biên soạn dữ liệu để phân tích, thống kê, lưu trữ; lập kế hoạch, báo cáo và dự báo kinh doanh;
 • Để tiến hành nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Công ty mà có thể liên quan đến Khách hàng;
 • Để thực hiện các công việc quản trị, hoạt động quản trị rủi ro, kiểm toán và đảm bảo hoạt động của Công ty;
 • Để đảm bảo an toàn công cộng và sự an toàn của trụ sở và Khách hàng của Công ty và của Khách hàng (ví dụ như kiểm soát dịch bệnh, ngăn ngừa tai nạn);
 • Để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng đáng ngờ, không phù hợp hoặc trái phép các cơ sở vật chất, sản phẩm, dịch vụ và/hoặc tài sản khác của Công ty cũng như các sự cố khác liên quan đến Công ty;
 • Để phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm tội hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác;
 • Để thực hiện hoạt động tổ chức, sắp xếp, tái cấu trúc doanh nghiệp như bán, chia, tách toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi Công ty hoặc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, thành lập mới các công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty, vv.

2.3 Đối với việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý, cụ thể:

 • Công ty có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng để tuân thủ pháp luật hoặc quy định hiện hành và tuân thủ lệnh của tòa án, trọng tài và/hoặc cơ quan có thẩm quyền;
 • Công ty có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng dựa trên cơ sở là các nghĩa vụ pháp lý.

2.4 Đối với hỗ trợ giải quyết tranh chấp pháp lý: Công ty có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi cần thiết cho việc khởi xướng, tuân thủ, thực thi hoặc bảo vệ Công ty trong các tranh chấp.

2.5 Trường hợp cần xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các mục đích khác, Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng thông qua các kênh giao dịch của Công ty để khách hàng thể hiện sự đồng ý trước khi thực hiện.

2.6 Trường hợp khách hàng không đồng ý với một hoặc nhiều mục đích xử lý dữ liệu quy định ở trên bằng việc thực hiện quyền rút lại sự đồng ý, hạn chế xử lý dữ liệu, phản đối xử lý dữ liệu có thể dẫn đến việc Công ty không thể cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ hoặc không cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ không đầy đủ cho Khách hàng. Tùy từng trường hợp, Khách hàng có thể sẽ:

 • Không thể sử dụng được sản phẩm/dịch vụ; hoặc
 • Chỉ sử dụng được một phần sản phẩm/dịch vụ; hoặc
 • Sử dụng được sản phẩm/dịch vụ với chất lượng không như hai bên đã thống nhất; hoặc
 • Không nhận được thông báo, thông tin, không nhận được các cập nhật về sản phẩm/ dịch vụ hoặc các chương trình xúc tiến thương mại; hoặc
 • Không được tham gia các chương trình khuyến mại; hoặc
 • Bị hạn chế thực hiện một số quyền, sử dụng một số tính năng của sản phẩm/dịch vụ; hoặc
 • Các hạn chế khác tùy từng trường hợp.

3. Hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân

Công ty thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân, Công ty có thể sử dụng nhiều cách thức để xử lý, ví dụ như xử lý thủ công, xử lý bằng máy móc, và xử lý tự động. Công ty có thể sử dụng các cách thức nói trên một cách riêng lẻ hoặc đồng thời để xử lý dữ liệu cá nhân.

Công ty có thể thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân một cách trực tiếp hoặc qua (các) Bên Xử lý Dữ liệu cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân

Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân có thể thay đổi tùy theo loại hoạt động xử lý và loại dữ liệu cá nhân được xử lý. Cụ thể:

 • Thu thập: Tùy thuộc vào loại dữ liệu được thu thập, và cách thức, nguồn thu thập dưc liệu mà thời gian thu thập dữ liệu có thể mất vài phút, vài giờ, thậm chí là vài ngày đến vài tuần. Ví dụ: việc thu thập dữ liệu cơ bản của người lao động như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại trực tiếp từ Người lao động có thể chỉ mất vài phút; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng có thể mất vài giờ đến vài ngày.
 • Ghi: Tùy vào dung lượng dữ liệu được xử lý, cách thức ghi (thủ công/ tự động), và các yếu tố liên quan khác mà thời gian ghi dữ liệu có thể mất vài giấy đến và phút, vài giờ. Ví dụ: việc ghi dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu trực tuyến có thể mất từ vài giây đến vài phút, tùy thuộc vào tốc độ kết nối mạng và cơ chế lưu trữ của cơ sở dữ liệu.
 • Phân tích: Tùy vào loại dữ liệu, phạm vi phân tích, công cụ và kỹ thuật phân tích, mục đích phân tích, thời gian phân tích dữ liệu có thể kéo dài từ một khoảng thời gian ngắn đến một khoảng thời gian dài. Việc phân tích dữ liệu cơ bản có thể chỉ mất vài giờ hoặc vài ngày để hoàn thành. Tuy nhiên, các phân tích phức tạp hoặc sử dụng các thuật toán phức hợp có thể tốn nhiều thời gian hơn, có thể từ vài ngày đến vài tuần.
 • Xác nhận: Tùy vào số lượng dữ liệu, loại dữ liệu, quy trình xác nhận, thời gian xác nhận dữ liệu có thể kéo dài từ một khoảng thời gian ngắn đến một khoảng thời gian dài. Nếu dữ liệu đã được thu thập chính xác và theo quy trình cẩn thận, thời gian xác nhận có thể ngắn. Tuy nhiên, nếu dữ liệu phức tạp hoặc cần phải kiểm tra nhiều khía cạnh, thời gian xác nhận có thể kéo dài.
 • Lưu trữ: Việc lưu trữ có thể được thực hiện thủ công (lưu trữ bằng văn bản theo cách truyền thống) hoặc lưu trữ tự động, sử dụng công nghệ số (phần mềm nhập liệu, lưu trữ, thống kê) hoặc kết hợp cả hai. Thời gian để xử lý dữ liệu để lưu trữ vào hệ thống lưu trữ của Công ty sẽ phụ thuộc vào dung lượng, tính chất của dữ liệu và cách thức dữ liệu được lưu trữ có thể từ vài phút đến vài ngày.
 • Chỉnh sửa: Tùy thuộc vào mức độ sửa đổi cần thiết, thời gian sửa đổi dữ liệu có thể kéo dài từ một khoảng thời gian ngắn đến một khoảng thời gian dài. Nếu chỉnh sửa là việc đơn giản, như việc sửa lỗi chính tả hoặc cập nhật thông tin cơ bản, thời gian có thể rất ngắn. Tuy nhiên, nếu việc chỉnh sửa đòi hỏi quá trình phức tạp hơn, chẳng hạn như việc phải xác minh và kiểm tra lại nhiều thông tin, thời gian có thể kéo dài hơn.
 • Công khai: Tùy thuộc vào mục đích công khai dữ liệu, thời gian công khai dữ liệu có thể kéo dài từ một khoảng thời gian ngắn đến một khoảng thời gian dài hoặc vô thời hạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Kết hợp: Tùy thuộc vào số lượng dữ liệu cần kết hợp, công cụ kết hợp, thời gian kết hợp dữ liệu có thể kéo dài từ một khoảng thời gian ngắn đến một khoảng thời gian dài.
 • Truy cập: Tùy thuộc vào tốc độ hệ thống lưu trữ, kết nối mạng, cơ cấu tổ chức dữ liệu, cách thức truy cập dữ liệu, quy trình cấp phép truy cập dữ liệu thời gian truy cập dữ liệu có thể mất từ vài phút đến vài ngày.
 • Truy xuất: Tùy thuộc vào tốc độ hệ thống lưu trữ, kết nối mạng, cơ cấu tổ chức dữ liệu, thời gian truy xuất dữ liệu có thể mất từ vài phút đến vài ngày.
 • Thu hồi: Tuỳ thuộc vào lý do thu hồi, phạm vi chia sẻ dữ liệu, thời gian thu hồi dữ liệu có thể mất từ vài phút đến vài ngày.
 • Mã hóa: Tùy thuộc vào dung lượng dữ liệu cần mã hoá, công cụ mã hoá, thời gian mã hoá dữ liệu có thể kéo dài nhưng không quá 24 giờ.
 • Giải mã: Tùy thuộc vào loại mã hoá, thuật toán mã hoá, thời gian giải mã dữ liệu có thể kéo dài nhưng không quá 24 giờ.
 • Sao chép: Tùy thuộc vào dung lượng dữ liệu, hiệu suất thiết bị lưu trữ, phương thức sao chép, thời gian sao chép dữ liệu có thể kéo dài từ vài giây đến vài ngày.
 • Chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy: Tùy thuộc vào dung lượng dữ liệu, loại dữ liệu, trường hợp, phương thức chia sẻ/truyền đưa/cung cấp/chuyển giao/xóa/hủy dữ liệu có thể kéo dài từ vài giây đến vài ngày.
 • Các hành động xử lý dữ liệu cá nhân khác: Tuỳ thuộc vào từng hành động xử lý dữ liệu và mục đích xử lý dữ liệu.

Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân có thể thay đổi tùy theo quy trình cụ thể của Công ty và quy định pháp luật tại từng thời điểm.

5. Hậu quả hoặc thiệt hại không mong muốn

Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào Khách hàng tự nguyện chia sẻ và công khai dữ liệu cá nhân của Khách hàng trên internet, dữ liệu đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của Khách hàng và chúng tôi.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định của pháp luật bằng việc thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và pháp lý cần thiết, Công ty không thể bảo đảm hoặc cam kết 100% về tính an toàn của dữ liệu bất kỳ mà Khách hàng chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và Khách hàng phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được dữ liệu Khách hàng gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

6.Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân

 • Cán bộ nhân viên, chi nhánh/đơn vị trong hệ thống của Công ty, công ty con/công ty liên kết của Công ty;
 • Bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà Công ty được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và Công ty;
 • Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật;
 • Bất kỳ bên nào mà Công ty xét thấy là cần thiết vì mục đích xử lý dữ liệu cá nhân nêu tại mục 2 Thông báo này.

7. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

 • Khách hàng có các quyền: được biết, đồng ý, truy cập, rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu, cung cấp dữ liệu, phản đối xử lý dữ liệu, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tự bảo vệ theo pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Khách hàng có các nghĩa vụ: tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép Công ty xử lý dữ liệu cá nhân; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Thông tin liên hệ

Trường hợp Khách hàng không đồng ý hoặc có bất kỳ ý kiến nào khác liên quan đến mục đích xử lý dữ liệu cá nhân hoặc các thông tin chi tiết khác được đề cập tại Thông báo này, vui lòng liên hệ chúng tôi như sau:

CÔNG TY TNHH MINTA LEGAL

Địa chỉ: Số 63D ngõ 18 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Người phụ trách: Bà Nguyễn Thị Hà Phương – Phòng Hành chính & Nhân sự

Số điện thoại: 0968 038 636          Email: info@mintalegal.vn

Ls Long

Hà Ngọc Long - Luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài. Ông hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực tư vấn công ty có vốn đầu tư nước ngoài, sáp nhập và mua doanh nghiệp, tranh tụng thương mại, tư vấn về kỹ năng và tính hiệu quả trong lãnh đạo trong hầu hết các ngành: xây dựng, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe...