Dưới đây là chính sách Bảo mật của công ty TNHH Minta Legal:

Chính sách Bảo mật

Tại Minta Legal, chúng tôi coi trọng quyền riêng tư và sự an toàn của dữ liệu cá nhân của khách hàng. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản trong Chính sách Bảo mật này.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây từ bạn:

 • Thông tin nhận dạng cá nhân: Bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin nhận dạng khác mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin tài chính: Bao gồm thông tin thanh toán như số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng nếu bạn thanh toán cho dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin pháp lý: Bao gồm thông tin liên quan đến vụ việc pháp lý của bạn, như hợp đồng, tài liệu, tuyên bố, bằng chứng và các thông tin khác cần thiết để cung cấp dịch vụ pháp lý cho bạn.
 • Thông tin giao dịch: Bao gồm chi tiết về các giao dịch hoặc tương tác của bạn với chúng tôi, như lịch sử thanh toán, hồ sơ liên lạc và các ghi chú trong quá trình cung cấp dịch vụ.
 • Dữ liệu sử dụng: Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu về cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, như lưu lượng truy cập, địa chỉ IP và thông tin trình duyệt hoặc thiết bị.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ pháp lý: Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để cung cấp dịch vụ pháp lý mà bạn yêu cầu, bao gồm đại diện, tư vấn và xử lý vụ việc pháp lý.
 • Xử lý thanh toán: Thông tin tài chính của bạn được sử dụng để xử lý thanh toán cho các dịch vụ pháp lý mà bạn đã sử dụng.
 • Cải thiện dịch vụ: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phân tích và cải thiện chất lượng dịch vụ của mình.
 • Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu điều đó là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của Minta Legal hoặc của những người khác.
 • Tiếp thị và quảng cáo: Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông tin về các dịch vụ, sản phẩm hoặc cơ hội mới có liên quan.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ khi:

 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho Minta Legal, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ đám mây, công ty xử lý thanh toán hoặc các đối tác pháp lý khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn. Các bên thứ ba này được yêu cầu bảo vệ sự riêng tư của thông tin cá nhân và chỉ sử dụng thông tin cho mục đích cung cấp dịch vụ.
 • Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu điều đó là cần thiết để tuân thủ lệnh tòa án hoặc yêu cầu pháp lý khác, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của Minta Legal hoặc của những người khác.
 • Sự đồng ý của bạn: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Các biện pháp này bao gồm:

 • Mã hóa: Chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm trong quá trình truyền dữ liệu và lưu trữ.
 • Kiểm soát truy cập: Chỉ nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin đó.
 • Bảo mật vật lý và kỹ thuật: Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cơ sở hạ tầng và hệ thống lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.
 • Đào tạo nhân viên: Nhân viên của chúng tôi được đào tạo về các chính sách và thực hành bảo mật thông tin cần thiết.

Tuy nhiên, không có hệ thống bảo mật nào là hoàn toàn an toàn. Trong trường hợp xảy ra vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo yêu cầu của pháp luật.

Quyền và lựa chọn của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Bạn cũng có thể lựa chọn không nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi. Để thực hiện các yêu cầu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến ​​hoặc quan ngại nào về Chính sách Bảo mật này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH Minta Legal

 • Địa chỉ: Số 63D Ngõ 18 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Email: contac@mintalegal.vn
 • Điện thoại: 0968 038 636

Cập nhật Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này từ thời gian để phù hợp với các thay đổi trong hoạt động kinh doanh, yêu cầu pháp lý hoặc các tiến bộ công nghệ. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách Bảo mật này thường xuyên để cập nhật các thay đổi.

Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi Chính sách Bảo mật được cập nhật, bạn đồng ý với các điều khoản mới. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật mới, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của Công ty TNHH Minta Legal. Trân trọng!

Công ty TNHH Minta Legal