Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay, việc hợp tác đầu tư giữa các quốc gia ngày càng trở nên phổ biến và quan trọng. Nắm bắt được xu thế đó, Minta Legal chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài chuyên nghiệp, nhanh chóng và đáng tin cậy, giúp các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Cùng tìm hiểu về dịch vụ của chúng tôi nhé!

Nội dung chính

Các hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hiện tại có 2 hình thức chính có thể thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chúng ta thường gặp đó là:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Trong trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn ngay từ khi thành lập công ty mới tại Việt Nam. Điều này có nghĩa là họ sẽ tham gia vào quá trình đầu tư và quản lý công ty ngay từ những bước đi đầu tiên.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Hình thức này cho phép nhà đầu tư nước ngoài góp vốn hoặc mua cổ phần vào một công ty đã hoạt động tại Việt Nam. Bằng cách này, họ có thể trở thành cổ đông hoặc thành viên góp vốn của công ty đó.

Điều kiện thành lập công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn từ đầu

 • Nhà đầu tư nước ngoài phải có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật nước sở tại.
 • Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư.
 • Có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc hợp pháp tại Việt Nam.
 • Không thuộc diện bị cấm đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp, mua cổ phần

 • Đáp ứng các điều kiện tương tự như trường hợp góp vốn từ đầu.
 • Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chuyển nhượng vốn góp, cổ phần.

Điều kiện về chủ thể và quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể là cá nhân hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế.

Điều kiện về năng lực tài chính

Nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về trụ sở công ty

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải có trụ sở chính tại Việt Nam và địa chỉ liên lạc hợp pháp.

Điều kiện về năng lực kinh nghiệm

Tùy theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài có thể phải chứng minh có đủ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn để thực hiện dự án.

Quy trình, Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu quy định)
 • Dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Báo cáo khả năng tài chính của nhà đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về địa điểm thực hiện dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Hợp đồng thuê nhà, văn phòng hoặc hợp đồng mượn và giấy tờ nhà đất của nhà đất, văn phòng thuê (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (theo mẫu quy định)
 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chúng tôi thay mặt quý khách thực hiện nộp các giấy tờ liên quan lên sở kế hoạch & đầu tư.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi hoàn thành thủ tục xét duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 4: Thành lập công ty

Chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty cho bạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi có trụ sở công ty.

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu quy định)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 5: Hoàn thành thủ tục sau khi thành lập công ty

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi thực hiện các thủ tục sau thành lập cho bạn:

 • Treo biển tên tại trụ sở công ty
 • Đăng ký chữ ký số
 • Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Kê khai nộp thuế

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo dạng góp vốn, mua cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao Giấy ủy quyền và Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có).
 • Bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Báo cáo dự án đầu tư.
 • Hợp đồng thành lập công ty (bản sao).
 • Điều lệ công ty (bản sao).
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập (bản sao).
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập công ty (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn góp của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Minta Legal sẽ thay mặt bạn nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính của công ty dự kiến thành lập.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 5: Thành lập công ty

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi thay bạn thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP.

Chi phí trọn gói hết bao nhiêu?

Chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói của Minta Legal sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hình thức thành lập, quy mô vốn đầu tư, lĩnh vực hoạt động, và các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp bảng giá cụ thể và minh bạch ngay từ đầu, đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào ngoài dự kiến.

Thời gian thực hiện trong bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào hình thức thành lập và tình trạng hồ sơ của khách hàng. Tuy nhiên, với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành các thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể, thường trong vòng 10-15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ?

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt trụ sở chính của công ty.

Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc gì cho bạn?

Với dịch vụ trọn gói thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Minta Legal sẽ đảm nhận toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối, bao gồm:

 • Tư vấn, hướng dẫn về các thủ tục, quy định liên quan.
 • Soạn thảo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước.
 • Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, con dấu…
 • Hỗ trợ thành lập các cơ quan quản trị như Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
 • Cung cấp dịch vụ hậu kiểm và tư vấn sau thành lập.

Các căn cứ pháp lý

Các căn cứ pháp lý chính liên quan đến việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

 • Luật Đầu tư năm 2020
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đầu tư
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn thủ tục đầu tư
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan

Tại sao nên chọn dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Minta Legal?

Nêu những điểm nổi bật về dịch vụ của Minta Legal:

 • Đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao trong lĩnh vực đầu tư, thành lập doanh nghiệp.
 • Quy trình thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.
 • Dịch vụ trọn gói, tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng.
 • Cam kết về chất lượng, thời gian thực hiện và chi phí rõ ràng.
 • Sự hỗ trợ tận tình, chu đáo từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.
 • Uy tín, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Kết luận

Trên đây là bài viết về dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Minta Legal đã biên soạn và đã thông qua đội ngũ Luật sư của chúng tôi kiểm duyệt. Hi vọng qua bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn những thông tin cần thiết. Nếu đọc qua bài viết còn thắc mắc vấn đề gì hãy call/zalo cho chúng tôi để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (2 bình chọn)