Chào mừng bạn đến với website của Công ty TNHH Minta Legal. Khi truy cập và sử dụng website này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu ra dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng website.

Chấp nhận Điều khoản

Bằng việc truy cập và sử dụng website này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong tài liệu này cũng như các chính sách khác của Công ty TNHH Minta Legal. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, vui lòng không sử dụng website này.

Quyền sử dụng

Công ty TNHH Minta Legal cấp cho bạn quyền sử dụng website này cho mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản và điều kiện được nêu ra. Bạn không được sử dụng website này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không phù hợp nào.

Nội dung

Tất cả nội dung trên website này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng, âm thanh và video, đều thuộc sở hữu của Công ty TNHH Minta Legal hoặc các bên cấp quyền sử dụng cho công ty. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, truyền tải hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website này mà không có sự cho phép bằng văn bản trước từ Công ty TNHH Minta Legal.

Liên kết bên ngoài

Website này có thể chứa liên kết đến các website bên ngoài. Công ty TNHH Minta Legal không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc các thực tiễn của các website bên ngoài đó. Việc bạn truy cập các website bên ngoài sẽ hoàn toàn là rủi ro của bạn.

Miễn trừ trách nhiệm

Công ty TNHH Minta Legal không đảm bảo rằng website này sẽ hoạt động liên tục và không gặp sự cố hoặc lỗi. Công ty cũng không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc tính hợp pháp của bất kỳ thông tin nào trên website. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng website này là hoàn toàn theo rủi ro của bạn.

Sửa đổi Công ty

TNHH Minta Legal có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các điều khoản và điều kiện này để cập nhật những thay đổi.

Luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp hiện hành của Việt Nam.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email contac@mintalegal.vn.

Cảm ơn bạn đã sử dụng website của Công ty TNHH Minta Legal. Trân trọng!

Công ty TNHH Minta Legal