Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp, trọn gói đến từ Minta Legal. Chúng tôi với 12+ năm hình thành và phát triển cam kết sẽ hoàn thành mọi hồ sơ, thủ tục trong thời gian nhanh nhất, chính xác nhất. Cùng tìm hiểu về dịch vụ của chúng tôi nhé!

Nội dung chính

Các hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

Hiện tại có 2 trường hợp thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội chúng ta thường gặp đó là:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Với hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp góp vốn để thành lập một công ty mới tại Hà Nội. Công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Đây là trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn hoặc mua cổ phần vào một công ty đã được thành lập tại Việt Nam. Công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn từ đầu

 • Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện về năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và điều kiện về tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành và các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp, mua cổ phần

 • Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện về năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và điều kiện về tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Phải có đủ năng lực tài chính để thực hiện việc mua vốn góp, mua cổ phần theo quy định của pháp luật.
 • Việc mua vốn góp, mua cổ phần phải phù hợp với các điều kiện, điều kiện về giới hạn tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều kiện về chủ thể và quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể là cá nhân hoặc tổ chức được thành lập hợp pháp tại nước ngoài và có quốc tịch nước ngoài tại Hà Nội.

Điều kiện về năng lực tài chính

Nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh năng lực tài chính đủ để thực hiện dự án đầu tư hoặc mua vốn góp, mua cổ phần.

Điều kiện về trụ sở công ty

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải có trụ sở chính đặt tại địa phương nơi dự án đầu tư được cấp phép.

Điều kiện về năng lực kinh nghiệm

Tùy theo từng lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài có thể phải đáp ứng các điều kiện về năng lực kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến dự án đầu tư.

Quy trình, Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu quy định)
 • Dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Báo cáo khả năng tài chính của nhà đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về địa điểm thực hiện dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Hợp đồng thuê nhà, văn phòng hoặc hợp đồng mượn và giấy tờ nhà đất, văn phòng thuê (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (theo mẫu quy định)
 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chúng tôi thay mặt quý khách thực hiện nộp các giấy tờ liên quan lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố Hà Nội.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi hoàn thành thủ tục xét duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 4: Thành lập công ty

Chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty cho bạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố Hà Nội nơi có trụ sở công ty. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu quy định)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 5: Hoàn thành thủ tục sau khi thành lập công ty

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi thực hiện các thủ tục sau thành lập cho bạn:

 • Treo biển tên tại trụ sở công ty
 • Đăng ký chữ ký số
 • Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Kê khai nộp thuế

Với quy trình rõ ràng, chuyên nghiệp và chi tiết này, chúng tôi sẽ đảm bảo mọi công đoạn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và đúng quy định pháp luật.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo dạng góp vốn, mua cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu quy định
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức
 • Bản sao Giấy ủy quyền và Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài
 • Báo cáo dự án đầu tư
 • Hợp đồng thành lập công ty (bản sao)
 • Điều lệ công ty (bản sao)
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập (bản sao)
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập công ty (nếu có)
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty
 • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn góp của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có)
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có)
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (nếu có)
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ

Minta Legal sẽ thay mặt bạn nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố Hà Nội nơi có trụ sở chính của công ty dự kiến thành lập.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 5: Thành lập công ty

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi thay bạn thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Minta Legal sẽ hỗ trợ bạn hoàn thiện các thủ tục một cách nhanh chóng, thuận lợi. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn từng bước, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội.

Chi phí trọn gói hết bao nhiêu?

Minta Legal cung cấp dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội với mức phí trọn gói cạnh tranh và minh bạch. Chi phí cụ thể sẽ được tính toán dựa trên các yếu tố như loại hình công ty, ngành nghề kinh doanh, số lượng nhà đầu tư nước ngoài tham gia và các yêu cầu đặc biệt (nếu có). Bạn có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của chúng tôi để được báo giá chi tiết.

Thời gian thực hiện trong bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội thường mất từ 2 – 4 tuần, tùy thuộc vào tính phức tạp của hồ sơ và sự điều phối của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dạn và quy trình xử lý chuyên nghiệp, Minta Legal cam kết sẽ hoàn tất mọi thủ tục trong thời gian nhanh nhất có thể.

Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ?

Cơ quan chính có thẩm quyền tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố Hà Nội.

 • Địa chỉ: Tòa nhà, B10A P. Nguyễn Chánh, Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Số điện thoại: 024 6282 0834

Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc gì cho bạn?

Với dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội, Minta Legal sẽ đảm nhận các công việc sau:

 • Tư vấn, hướng dẫn về quy trình, thủ tục và các yêu cầu pháp lý liên quan
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay khách hàng
 • Thực hiện các thủ tục sau khi được cấp giấy phép (treo biển hiệu, đăng ký chữ ký số, phát hành hóa đơn điện tử,…)
 • Tư vấn, hỗ trợ kê khai nộp thuế, báo cáo hoạt động kinh doanh

Nhờ sự am hiểu sâu rộng về pháp luật, quy trình, thủ tục và mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng, Minta Legal sẽ giúp bạn vượt qua mọi thách thức, rào cản để thành lập công ty nhanh chóng, an toàn và hiệu quả nhất.

Các căn cứ pháp lý

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Đầu tư năm 2020
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đầu tư
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký đầu tư
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi nắm rõ và cập nhật kịp thời mọi quy định pháp lý mới nhất để tư vấn, hỗ trợ khách hàng một cách chính xác và hiệu quả nhất.

Tại sao nên chọn dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội của Minta Legal?

Minta Legal tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp với nhiều ưu điểm vượt trội:

 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm, nắm vững quy trình, thủ tục pháp lý
 • Quy trình xử lý rõ ràng, minh bạch, tiến độ đảm bảo
 • Chi phí dịch vụ cạnh tranh, thanh toán linh hoạt
 • Hỗ trợ nhiệt tình, tư vấn tận tâm, giải đáp mọi thắc mắc
 • Mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi
 • Bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối
 • Đa dạng gói dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng
 • Cam kết chất lượng dịch vụ tối ưu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng

Kết luận

Trên đây là bài viết về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội của Minta Legal đã biên soạn và đã thông qua đội ngũ Luật sư của chúng tôi kiểm duyệt. Hi vọng qua bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn những thông tin cần thiết. Nếu đọc qua bài viết còn thắc mắc vấn đề gì hãy call/zalo cho chúng tôi để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)