Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên uy tín với đội ngũ Luật sư giỏi và đầy nhiệt huyến của Minta Legal. Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành mọi hồ sơ, thủ tục cho bạn trong thời gian nhanh nhất, chính xác nhất. Chi phí trọn gói không phát sinh. Tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi nhé!

Nội dung chính

Các hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên

Tại Hưng Yên, các nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hai hình thức chính sau:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Đây là trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thành lập một công ty mới 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh với các nhà đầu tư trong nước. Công ty được hình thành ngay từ giai đoạn khởi nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn điều lệ ban đầu.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Trong trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn hoặc mua cổ phần tại một công ty đã hoạt động trước đó tại Việt Nam. Việc góp vốn, mua cổ phần có thể thực hiện trong giai đoạn công ty mới thành lập hoặc đã hoạt động một thời gian.

Điều kiện thành lập công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên, các nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn từ đầu

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc gia nơi nhà đầu tư có trụ sở chính hoặc nơi cư trú.
 • Đáp ứng các điều kiện về nguồn vốn đầu tư, ngành nghề đầu tư và địa điểm đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Có dự án đầu tư khả thi, phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa bàn đầu tư.

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp, mua cổ phần

 • Các điều kiện tương tự như trường hợp góp vốn từ đầu.
 • Đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần tối đa theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về chủ thể và quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể là cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm:

 • Cá nhân nước ngoài: Là người không có quốc tịch Việt Nam.
 • Tổ chức nước ngoài: Là tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài.

Điều kiện về năng lực tài chính

Nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư. Điều này được đánh giá dựa trên các yếu tố như nguồn vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn vay, tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh.

Điều kiện về trụ sở công ty

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải có trụ sở chính tại Việt Nam và đáp ứng các quy định về địa điểm, diện tích, cơ sở vật chất.

Điều kiện về năng lực kinh nghiệm

Tùy theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài có thể phải đáp ứng các điều kiện về kinh nghiệm, năng lực quản lý, kỹ thuật và công nghệ liên quan đến dự án đầu tư.

Quy trình, Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu quy định)
 • Dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Báo cáo khả năng tài chính của nhà đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về địa điểm thực hiện dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Hợp đồng thuê nhà, văn phòng hoặc hợp đồng mượn và giấy tờ nhà đất của nhà đất, văn phòng thuê (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (theo mẫu quy định)
 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chúng tôi thay mặt quý khách nộp các giấy tờ liên quan lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi hoàn thành thủ tục xét duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Thành lập công ty

Với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã có, chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty cho bạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu quy định)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 5: Hoàn thành thủ tục sau khi thành lập công ty

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi thực hiện các thủ tục sau cho bạn:

 • Treo biển tên tại trụ sở công ty
 • Đăng ký chữ ký số
 • Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Kê khai nộp thuế

Với sự hỗ trợ của Minta Legal, quá trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên sẽ diễn ra một cách thuận lợi và hiệu quả. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn từng bước một, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và hoàn thành mọi thủ tục cần thiết.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao Giấy ủy quyền và Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có).
 • Bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Báo cáo dự án đầu tư.
 • Hợp đồng thành lập công ty (bản sao).
 • Điều lệ công ty (bản sao).
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập (bản sao).
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập công ty (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn góp của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Minta Legal sẽ thay mặt bạn nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, nơi dự kiến sẽ có trụ sở chính của công ty mới thành lập.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong quá trình này, cơ quan có thể yêu cầu bổ sung thêm các giấy tờ liên quan nếu cần thiết.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 5: Thành lập công ty

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập công ty mới theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Sau khi hoàn tất các bước trên, công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ chính thức được thành lập và có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Hưng Yên. Minta Legal sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình để đảm bảo mọi thủ tục được thực hiện một cách chính xác và thuận lợi nhất.

Chi phí trọn gói hết bao nhiêu?

Chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên dao động từ 15 – 25 triệu đồng, bao gồm các khoản phí sau:

 • Phí dịch vụ tư vấn, soạn thảo hồ sơ
 • Lệ phí nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước
 • Phí công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Phí đăng ký chữ ký số, mã số thuế, mua hóa đơn điện tử
 • Các chi phí khác phát sinh (nếu có)

Tùy theo quy mô dự án, ngành nghề kinh doanh và yêu cầu cụ thể của khách hàng, mức phí có thể điều chỉnh nhưng Minta Legal cam kết luôn đưa ra bảng giá cạnh tranh và minh bạch nhất.

Thời gian thực hiện trong bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên thông thường trong khoảng 20 – 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ khách hàng.

Cụ thể, thời gian các bước như sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo các tài liệu: 5 – 7 ngày
 • Thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 10 ngày
 • Đăng ký thành lập công ty: 5 – 10 ngày
 • Các thủ tục khác sau khi thành lập: 5 – 7 ngày

Minta Legal cam kết đảm bảo tiến độ nhanh chóng, với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và quy trình xử lý chuyên nghiệp.

Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ?

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên sẽ được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

 • Địa chỉ: 8 Chùa Chuông, P. Hiền Nam, Hưng Yên
 • Số điện thoại0221 3863 456

Quý khách không cần phải tự đi nộp hồ sơ, Minta Legal sẽ đảm nhận việc này để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các tài liệu.

Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc gì cho bạn

Với dịch vụ trọn gói thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên, Minta Legal sẽ đảm nhận các công việc sau đây:

 • Tư vấn đầy đủ các quy định pháp luật liên quan
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết
 • Soạn thảo Dự án đầu tư, Điều lệ công ty và các tài liệu khác
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, liên hệ với cơ quan chức năng
 • Theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước
 • Thông báo kịp thời các yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thực hiện các thủ tục sau khi thành lập công ty
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty

Đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình, đảm bảo mọi công đoạn được thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Các căn cứ pháp lý

Quá trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên tuân thủ các văn bản pháp luật chính sau:

 • Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020
 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký đầu tư
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan

Đội ngũ luật sư của Minta Legal luôn cập nhật kịp thời các sửa đổi, bổ sung trong hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh để đảm bảo tư vấn chính xác và phù hợp nhất cho khách hàng.

Tại sao nên chọn dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên của Minta Legal

 • Đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, am hiểu sâu sắc quy định pháp luật và thủ tục hành chính tại Hưng Yên.
 • Quy trình làm việc chuyên nghiệp, khoa học với các bước thực hiện rõ ràng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và chất lượng cao.
 • Cung cấp dịch vụ trọn gói, khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin ban đầu, mọi công đoạn còn lại đều do Minta Legal đảm trách.
 • Cam kết thời gian thực hiện nhanh chóng, chính xác, minh bạch về tiến độ và chi phí.
 • Bảng giá hợp lý, cạnh tranh so với thị trường tư vấn luật tại Hưng Yên.
 • Đội ngũ nhân viên hỗ trợ tận tình, nhiệt tình với thái độ phục vụ chuyên nghiệp.
 • Bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các bên.

Kết bài

Trên đây là bài viết về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên của Minta Legal đã biên soạn và đã thông qua đội ngũ Luật sư của chúng tôi kiểm duyệt. Hi vọng qua bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn những thông tin cần thiết. Nếu đọc qua bài viết còn thắc mắc vấn đề gì hãy call/zalo cho chúng tôi để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)