Quá trình giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một quy trình pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Dưới đây là bài viết hướng dẫn bạn quá trình làm hồ sơ, thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên. Cùng tìm hiểu nhé!

Điều kiện giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Để giải thể công ty TNHH một thành viên, phải đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau:

Thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

Công ty phải đảm bảo đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, bao gồm cả các khoản nợ đối với nhà nước, người lao động, và các bên liên quan khác. Việc thanh toán phải được thực hiện một cách minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài

Công ty không được tham gia vào bất kỳ vụ tranh chấp nào đang được giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài. Các vụ việc tranh chấp phải được giải quyết trước khi tiến hành giải thể công ty.

Ngoài ra, việc giải thể công ty TNHH một thành viên cũng có thể được thực hiện trong các trường hợp tùy chọn sau:

 • Chủ sở hữu công ty quyết định giải thể doanh nghiệp vì lý do kinh tế hoặc chiến lược kinh doanh.
 • Công ty không còn đủ điều kiện về vốn tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, dẫn đến không thể tiếp tục hoạt động.
 • Công ty vi phạm pháp luật về doanh nghiệp và bị buộc giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy trình giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Quá trình giải thể công ty TNHH một thành viên bao gồm các bước chính sau:

Chuẩn bị

Việc chuẩn bị cho quá trình giải thể bao gồm hai nhiệm vụ chính:

Hội nghị chủ sở hữu

Chủ sở hữu công ty sẽ triệu tập Hội nghị để bàn thảo và quyết định giải thể công ty. Tại Hội nghị này, chủ sở hữu cũng sẽ bầu ra Hội đồng giải thể, là cơ quan thực hiện việc giải thể, và phê duyệt phương án thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Hồ sơ giải thể

Hồ sơ giải thể bao gồm các tài liệu quan trọng sau:

 • Đề nghị giải thể.
 • Nghị quyết, quyết định giải thể.
 • Phương án thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
 • Danh sách tài sản và các khoản nợ của công ty.
 • Báo cáo tài chính của công ty.
 • Giấy tờ chứng minh việc thanh lý các hợp đồng lao động.
 • Giấy tờ chứng minh việc thanh toán các khoản nợ khác.

Hồ sơ giải thể phải được chuẩn bị một cách cẩn thận và đầy đủ để đảm bảo quá trình giải thể diễn ra thuận lợi.

Nộp hồ sơ giải thể

Sau khi hoàn tất hồ sơ giải thể, chủ sở hữu công ty phải nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký trụ sở chính. Hồ sơ phải được nộp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

Thẩm định hồ sơ giải thể

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ giải thể trong thời hạn 05 ngày làm việc.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận giải thể cho công ty.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho chủ sở hữu công ty biết lý do và yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Thanh lý tài sản và trả nợ

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận giải thể, Hội đồng giải thể sẽ thực hiện thanh lý tài sản và trả nợ theo phương án đã được phê duyệt. Việc thanh lý tài sản và trả nợ phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

Hủy đăng ký kinh doanh

Sau khi hoàn tất việc thanh lý tài sản và trả nợ, chủ sở hữu công ty sẽ nộp Giấy chứng nhận giải thể và các giấy tờ liên quan khác cho Cơ quan đăng ký kinh doanh để hủy đăng ký kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ hủy đăng ký kinh doanh của công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Lưu ý quan trọng khi giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Việc giải thể công ty TNHH một thành viên phải tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác. Chủ sở hữu công ty và Hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến việc giải thể công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình giải thể công ty TNHH một thành viên là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về các quy định pháp luật liên quan. Để đảm bảo quá trình giải thể diễn ra thuận lợi và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, chủ sở hữu công ty có thể xem xét sử dụng dịch vụ giải thể công ty TNHH một thành viên của Minta Legal.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, Minta Legal sẽ tư vấn và hỗ trợ toàn diện trong suốt quá trình giải thể, giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Dịch vụ giải thể công ty TNHH một thành viên của Minta Legal bao gồm các dịch vụ chính sau:

 • Tư vấn về điều kiện và thủ tục giải thể công ty
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ giải thể đầy đủ và hợp lệ
 • Đại diện nộp hồ sơ và làm thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn và giám sát quá trình thanh lý tài sản và trả nợ
 • Hỗ trợ hủy đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục giải thể

Với sự hỗ trợ của Minta Legal, chủ sở hữu công ty có thể yên tâm rằng quá trình giải thể sẽ được thực hiện một cách thuận lợi, nhanh chóng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Với kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực giải thể doanh nghiệp, Minta Legal cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ toàn diện với chất lượng hàng đầu. Đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý khách trong suốt quá trình giải thể, từ việc chuẩn bị hồ sơ đến khi hoàn tất thủ tục hủy đăng ký kinh doanh.

Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Việc chuẩn bị hồ sơ giải thể đầy đủ và hợp lệ là yếu tố quan trọng để quá trình được diễn ra thuận lợi. Các luật sư của Minta Legal sẽ tư vấn cụ thể về các tài liệu cần thiết, hướng dẫn cách thức lập hồ sơ và soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan như đề nghị giải thể, nghị quyết giải thể, phương án thanh toán nợ,… Chúng tôi cam kết hồ sơ sẽ được chuẩn bị đầy đủ, chính xác và phù hợp với quy định pháp luật, giúp quý khách tránh được việc phải bổ sung, sửa đổi hồ sơ sau này.

Đại diện nộp hồ sơ và làm thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi hồ sơ được chuẩn bị xong, Minta Legal sẽ đại diện nộp hồ sơ và làm thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh thay cho quý khách. Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thẩm định hồ sơ, kịp thời phản hồi và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) để đảm bảo hồ sơ được phê duyệt nhanh chóng và công ty nhận được Giấy chứng nhận giải thể.

Tư vấn và giám sát quá trình thanh lý tài sản, trả nợ

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận giải thể, Hội đồng giải thể sẽ tiến hành thanh lý tài sản và trả nợ của công ty theo phương án đã được phê duyệt. Đây là một giai đoạn quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về các quy định pháp luật liên quan.

Các luật sư của Minta Legal sẽ tư vấn và giám sát chặt chẽ quá trình này, đảm bảo việc thanh lý tài sản và trả nợ được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thanh lý, trả nợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và các bên liên quan.

Hỗ trợ hủy đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục giải thể

Sau khi hoàn tất việc thanh lý tài sản và trả nợ, Minta Legal sẽ hỗ trợ quý khách hủy đăng ký kinh doanh và hoàn tất các thủ tục cuối cùng để chính thức đóng sổ công ty. Chúng tôi sẽ đại diện nộp hồ sơ hủy đăng ký kinh doanh, theo dõi và đôn đốc cơ quan đăng ký kinh doanh để đảm bảo quá trình được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi.

Với sự hỗ trợ toàn diện từ Minta Legal, quý khách sẽ được tư vấn và đồng hành trong suốt quá trình giải thể công ty TNHH một thành viên, giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí và nhận được dịch vụ chuyên nghiệp, tin cậy nhất.

Bên cạnh dịch vụ tư vấn và hỗ trợ toàn diện trong quá trình giải thể công ty TNHH một thành viên, Minta Legal cũng cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp khác liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Nếu quý khách có kế hoạch thành lập doanh nghiệp mới sau khi giải thể công ty hiện tại, Minta Legal sẽ hỗ trợ tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi sẽ tư vấn về hình thức pháp lý phù hợp, soạn thảo hồ sơ thành lập, làm thủ tục đăng ký kinh doanh và cấp các giấy phép kinh doanh cần thiết.

Tư vấn sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thường phải thay đổi, bổ sung các nội dung đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh. Minta Legal sẽ tư vấn và hỗ trợ quý khách thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung này một cách đầy đủ và kịp thời, đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục và tuân thủ pháp luật.

Tư vấn hợp đồng và giao dịch thương mại

Để hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi và giảm thiểu rủi ro pháp lý, việc soạn thảo và ký kết các hợp đồng, giao dịch thương mại là vô cùng quan trọng. Đội ngũ luật sư của Minta Legal sẽ tư vấn, soạn thảo và rà soát các hợp đồng, giao dịch thương mại để đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Tư vấn đầu tư và thành lập văn phòng đại diện

Với kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực đầu tư và thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, Minta Legal sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ toàn diện cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chúng tôi sẽ tư vấn về các quy định pháp luật liên quan, thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện, và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác trong quá trình đầu tư và hoạt động tại Việt Nam.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, Minta Legal cam kết mang đến cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, hiệu quả và tin cậy. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và nỗ lực hết mình để đảm bảo quyền lợi của quý khách được bảo vệ tối đa trong mọi giao dịch và hoạt động kinh doanh.

Trên đây là chia sẻ của Minta Legal về giải thể công ty tnhh 1 thành viên. Hy vọng đây cũng là câu trả lời mà nhiều khách hàng khác đang tìm kiếm. Nếu quý khách hàng nào còn có thắc mắc nào cần giải đáp liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)