Trong bất kỳ dự án đầu tư xây dựng nào, việc giám sát quá trình lắp đặt các thiết bị kỹ thuật đều đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nó không chỉ đảm bảo rằng các công đoạn được triển khai đúng quy trình, tiến độ mà còn giúp kiểm soát chất lượng, đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống trong tương lai. Để thực hiện công việc giám sát này một cách chuyên nghiệp, nhà đầu tư cần phải ký kết hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị với một đơn vị tư vấn uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực. Cùng Minta Legal tìm hiểu rõ hơn thông qua bài viết này của chúng tôi nhé!

Các bên tham gia hợp đồng

Trong một hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị, thường có hai bên chính tham gia:

 • Bên A: Đây là chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính của dự án, đơn vị có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn để giám sát quá trình lắp đặt thiết bị.
 • Bên B: Là công ty tư vấn được chỉ định để thực hiện các dịch vụ giám sát trong quá trình lắp đặt thiết bị của dự án.

Phạm vi công việc của bên tư vấn

Phạm vi công việc của bên tư vấn giám sát (Bên B) thường bao gồm những nhiệm vụ chính sau:

Kiểm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán chi tiết

Trước khi triển khai công việc giám sát, bên tư vấn có trách nhiệm kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán chi tiết của dự án. Việc này nhằm đảm bảo rằng các thông số kỹ thuật, vật tư, thiết bị đều phù hợp với yêu cầu của dự án và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Giám sát quá trình thi công lắp đặt thiết bị

Nhiệm vụ chính của bên tư vấn là giám sát chặt chẽ quá trình thi công lắp đặt các thiết bị kỹ thuật tại công trường. Họ sẽ kiểm tra, đánh giá xem các công đoạn lắp đặt có đảm bảo đúng quy trình, tiến độ đã được phê duyệt hay không. Đồng thời, họ cũng có trách nhiệm giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công để đảm bảo chất lượng công trình và đúng với những gì đã cam kết trong hợp đồng.

Kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị

Bên cạnh việc giám sát quá trình thi công lắp đặt, bên tư vấn cũng có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng của các vật tư, thiết bị được sử dụng trong dự án. Họ sẽ đối chiếu với đặc tả kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế, đảm bảo rằng chỉ những vật tư, thiết bị đạt tiêu chuẩn mới được đưa vào sử dụng.

Báo cáo và nghiệm thu công trình

Khi hoàn tất các công đoạn giám sát, bên tư vấn sẽ lập báo cáo tổng hợp, trong đó đánh giá chi tiết về chất lượng công trình và mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Báo cáo này sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để chủ đầu tư quyết định việc nghiệm thu và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Giá trọn của hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị và hình thức thanh toán

Giá trị hợp đồng

Giá trị của hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị thường được tính toán theo một trong hai phương thức sau:

 • Trả phí cố định: Chủ đầu tư và bên tư vấn thỏa thuận trước một mức phí cố định cho toàn bộ dịch vụ tư vấn giám sát.
 • Trả phí theo tỷ lệ phần trăm: Phí tư vấn giám sát được tính bằng một tỷ lệ phần trăm nhất định của giá trị hợp đồng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị.

Hình thức thanh toán

Về hình thức thanh toán, phí tư vấn giám sát thường được chi trả theo từng đợt hoặc giai đoạn của dự án, dựa trên tiến độ thực hiện công việc của bên tư vấn. Điều này nhằm đảm bảo sự linh hoạt và giúp chủ đầu tư có thể kiểm soát được chi phí một cách hiệu quả.

Trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng

Trách nhiệm của Bên A (chủ đầu tư)

 • Cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến hợp đồng, bao gồm hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán chi tiết.
 • Tạo điều kiện thuận lợi để bên tư vấn thực hiện nhiệm vụ giám sát tại công trường.
 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí theo hợp đồng đã ký kết với bên tư vấn.

Trách nhiệm của Bên B (bên tư vấn giám sát)

 • Thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc giám sát lắp đặt thiết bị theo nội dung hợp đồng.
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ tư vấn giám sát đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và cam kết trong hợp đồng.
 • Báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện công việc cho chủ đầu tư.
 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo và nhận xét chuyên môn.

Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị, không tránh khỏi những tranh chấp hoặc bất đồng nhất định giữa các bên tham gia. Để giải quyết các trường hợp này, hợp đồng thường quy định:

 • Các bên sẽ cố gắng thương lượng trực tiếp để giải quyết vấn đề một cách hòa hiệp và thiện chí.
 • Nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các điều khoản chung của hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết và kết thúc vào thời điểm hoàn tất toàn bộ công việc. Các bên tham gia có nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ các điều khoản trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng.

Điều khoản sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình triển khai, nếu có bất kỳ điều chỉnh hoặc thay đổi nào liên quan đến nội dung hợp đồng, các bên có thể đàm phán và lập phụ lục sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều khoản chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị có thể bị chấm dứt trước thời hạn trong một số trường hợp đặc biệt như vi phạm nghiêm trọng các điều khoản, phá sản, bất khả kháng,… Khi đó, các bên phải thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng theo đúng quy định pháp luật.

Kết luận

Hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị là một công cụ pháp lý quan trọng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nó không chỉ giúp đảm bảo chất lượng công trình mà còn bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia. Vì vậy, cả chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần nghiên cứu kỹ lưỡng các điều khoản trước khi ký kết và tuân thủ nghiêm túc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nếu bạn cần tư vấn thêm về hợp đồng hãy gọi cho Minta Legal để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé!

5/5 - (1 bình chọn)