Mẫu sổ đăng ký thành viên công ty tnhh là tài liệu pháp lý bắt buộc, ghi lại đầy đủ thông tin về các thành viên góp vốn trong công ty. Bài viết này Minta Legal sẽ chia sẻ chi tiết về mẫu sổ đăng ký thành viên chuẩn, cách lập và sử dụng hiệu quả, giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Cùng tìm hiểu nhé!

Sổ đăng ký thành viên công ty tnhh là gì?

Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH là tài liệu bắt buộc phải có, ghi lại đầy đủ thông tin về các thành viên góp vốn vào công ty, bao gồm họ tên, số vốn góp, thời điểm góp vốn, và các thông tin khác theo quy định của pháp luật. Sổ này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty và cập nhật thường xuyên khi có sự thay đổi về thành viên hoặc vốn góp.

Vai trò quan trọng của sổ đăng ký thành viên

Sổ đăng ký thành viên đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành công ty TNHH, cụ thể:

 • Là căn cứ pháp lý để xác định quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty.
 • Giúp công ty theo dõi, quản lý vốn góp của các thành viên một cách chính xác, minh bạch.
 • Là cơ sở để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền lợi của thành viên (nếu có).
 • Là một trong những tài liệu quan trọng khi công ty thực hiện các thủ tục hành chính như thay đổi vốn điều lệ, chuyển nhượng phần vốn góp, v.v.

Cấu trúc và nội dung của sổ đăng ký thành viên

Các mục thông tin bắt buộc và bổ sung

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, sổ đăng ký thành viên công ty TNHH phải ghi chép đầy đủ các thông tin sau:

 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức.
 • Số vốn góp, loại tài sản góp vốn, thời điểm góp vốn, số cổ phần và loại cổ phần đối với công ty cổ phần của từng thành viên.
 • Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức hoặc của thành viên là cá nhân.
 • Ghi chú về việc chuyển nhượng phần vốn góp, thay đổi số vốn góp của từng thành viên.

Ngoài ra, công ty có thể bổ sung các thông tin khác nếu cần thiết như số điện thoại, email của thành viên để thuận tiện liên lạc.

Giải thích chi tiết từng mục thông tin

 • Thông tin cá nhân/tổ chức: Ghi rõ họ tên, địa chỉ, quốc tịch, số CMND/CCCD (đối với cá nhân) hoặc tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức).
 • Số vốn góp: Ghi rõ số tiền hoặc giá trị tài sản góp vốn của từng thành viên tại thời điểm thành lập hoặc gia nhập công ty.
 • Loại tài sản góp vốn: Ghi rõ thành viên góp bằng tiền mặt, hiện vật, quyền sử dụng đất, bằng sáng chế, nhãn hiệu, v.v.
 • Thời điểm góp vốn: Ghi ngày tháng năm thành viên hoàn tất việc góp vốn.
 • Số cổ phần và loại cổ phần (đối với công ty cổ phần): Ghi rõ số lượng và loại cổ phần sở hữu của từng thành viên.
 • Chữ ký: Thành viên cá nhân tự ký, thành viên tổ chức có đại diện ký và đóng dấu.
 • Ghi chú chuyển nhượng/thay đổi vốn góp: Ghi lại các thông tin về việc chuyển nhượng phần vốn góp sang thành viên khác hoặc tăng/giảm vốn góp của thành viên.

Hướng dẫn lập sổ đăng ký thành viên công ty tnhh

Quy trình và thủ tục lập sổ

Sổ đăng ký thành viên phải được lập ngay sau khi công ty TNHH được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy trình lập sổ bao gồm các bước:

 • Chuẩn bị sổ đăng ký (có thể mua sẵn hoặc tự đóng sổ).
 • Ghi đầy đủ thông tin của các thành viên theo đúng cấu trúc nêu trên.
 • Đại diện công ty và các thành viên ký, đóng dấu xác nhận vào sổ.
 • Lưu giữ sổ tại trụ sở chính của công ty.
 • Cập nhật kịp thời vào sổ khi có sự thay đổi về thành viên hoặc vốn góp.

Lưu ý quan trọng

 • Sổ đăng ký thành viên phải được lập ngay sau khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tin ghi trong sổ phải chính xác, đầy đủ, cập nhật kịp thời các thay đổi (nếu có).
 • Sổ phải được bảo quản cẩn thận, tránh xóa sửa, tẩy xóa thông tin.
 • Các thành viên phải ký, đóng dấu xác nhận vào sổ đăng ký.
 • Sổ là tài liệu bắt buộc, nếu không có sổ hoặc sổ không đầy đủ nội dung, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính.

Sử dụng và bảo quản sổ đăng ký thành viên công ty tnhh như thế nào?

Hướng dẫn sử dụng sổ hiệu quả

 • Sổ đăng ký thành viên phải được cập nhật thường xuyên khi có sự thay đổi về thành viên hoặc vốn góp.
 • Khi có thành viên mới gia nhập hoặc thành viên hiện tại chuyển nhượng phần vốn góp, cần ghi chép kỹ lưỡng vào sổ.
 • Sổ là căn cứ quan trọng để xác định quyền và nghĩa vụ của các thành viên, do đó phải sử dụng thông tin trên sổ một cách chính xác, minh bạch.
 • Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền lợi của thành viên, sổ đăng ký sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để giải quyết.

Quy định về việc bảo quản sổ

 • Sổ đăng ký thành viên phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.
 • Sổ phải được bảo quản cẩn thận, tránh để hư hỏng, thất lạc hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa.
 • Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin trong sổ đăng ký thành viên.
 • Thời hạn lưu giữ sổ đăng ký thành viên là vô thời hạn hoặc cho đến khi công ty chấm dứt hoạt động.

Mẫu sổ đăng ký thành viên công ty tnhh mới nhất

Dưới đây là mẫu sổ đăng ký thành viên công ty TNHH chuẩn theo quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp 2023:

STTHọ tên/Tên thành viênĐịa chỉSố CMND/CCCD/ĐKKDSố vốn gópLoại tài sản góp vốnThời điểm góp vốnChữ ký
Ghi chú:

Các cột ghi chép như sau:

 • STT: Số thứ tự của thành viên.
 • Họ tên/Tên thành viên: Ghi họ tên đầy đủ (đối với cá nhân) hoặc tên đầy đủ (đối với tổ chức).
 • Địa chỉ: Ghi địa chỉ thường trú (đối với cá nhân) hoặc địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức).
 • Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ghi số CMND/CCCD (đối với cá nhân) hoặc mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập (đối với tổ chức).
 • Số vốn góp: Ghi số tiền hoặc giá trị tài sản góp vốn của thành viên.
 • Loại tài sản góp vốn: Ghi rõ thành viên góp bằng tiền mặt, hiện vật, quyền sử dụng đất, bằng sáng chế, nhãn hiệu, v.v.
 • Thời điểm góp vốn: Ghi ngày tháng năm thành viên hoàn tất việc góp vốn.
 • Chữ ký: Dành ô để thành viên cá nhân ký hoặc thành viên tổ chức có đại diện ký và đóng dấu.
 • Ghi chú: Ghi lại các thay đổi về việc chuyển nhượng phần vốn góp, tăng/giảm vốn góp của thành viên (nếu có).

Lưu ý: Khi điền thông tin vào mẫu sổ, cần đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ, rõ ràng và sắp xếp theo thứ tự hợp lý để dễ theo dõi, quản lý.

Lợi ích của việc lập và sử dụng sổ đăng ký thành viên

 • Giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý thành viên công ty TNHH, tránh bị xử phạt hành chính.
 • Nâng cao tính minh bạch, công khai trong việc quản lý vốn góp của các thành viên, củng cố niềm tin và sự tin tưởng của nhà đầu tư.
 • Là căn cứ pháp lý quan trọng để xác định quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty, giúp giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan (nếu có).
 • Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thay đổi vốn điều lệ, chuyển nhượng phần vốn góp một cách thuận lợi.

Kết luận

Trên đây là bài viết về mẫu sổ đăng ký thành viên công ty tnhh của Minta Legal đã biên soạn và đã thông qua đội ngũ Luật sư của chúng tôi kiểm duyệt. Hi vọng qua bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn những thông tin cần thiết. Nếu đọc qua bài viết còn thắc mắc vấn đề gì hãy call/zalo cho chúng tôi để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)