Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài cần có văn bản cam kết trụ sở không thuộc đất an ninh, quốc phòng. Sau đây, Minta Legal xin giới thiệu mẫu văn bản cam kết trụ sở không thuộc đất an ninh, quốc phòng

CÔNG TY TNHH …………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2022/BCKDD

                           Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022

 BẢN CAM KẾT

 

Chúng tôi là:CÔNG TY TNHH …………..
Địa chỉ:……….., Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………. do Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/04/2022
Đại diện bởi:Bà ………….
Chức vụ:Giám đốc
Điện thoại:………….

Công ty TNHH ……….. xin cam kết địa điểm tại …………, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam do Công ty thuê của bên cho thuê. Bên cho thuê sử dụng hợp pháp địa điểm cho thuê và có quyền cho thuê.

Công ty TNHH …………… không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Chúng tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

TM. CÔNG TY TNHH ……………………..

 GIÁM ĐỐC

 

  

…………………………..

5/5 - (1 bình chọn)