Mua bán Sáp nhập doanh nghiệp là gì ?

Xuất phát từ thuật ngữ tiếng anh là Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). Hoạt động M&A có thể được xem là một phương pháp giành quyền kiểm soát của một công ty, doanh nghiệp thông qua hoạt động sáp nhập và mua lại công ty, doanh nghiệp đó.

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp là một chiến lược kinh doanh cực tích cực cho cả bên mua và bên bán. So với việc thành lập công ty con để mở rộng quy mô, sáp nhập doanh nghiệp phù hợp giúp giảm thiểu các chi phí và thời gian. Bên cạnh đó, M&A mang lại lợi ích cho cả bên mua và bên bán như sau:

  • Bên mua không cần tốn chi phí tìm kiếm dự án và làm thủ tục hành chính, đồng thời tận dụng thị trường tiêu thụ và nhân lực trong địa phương khi thực hiện M&A.
  • Đối với bên bán, khi sáp nhập với một doanh nghiệp cùng cấp hoặc lớn hơn, giá trị và danh tiếng đều sẽ tăng. Những công ty mới thành lập cũng vậy, cho đến khi họ đứng trên vai người khổng lồ nào đó và trở nên nổi tiếng.

Pháp Luật Việt Nam đã có những bước đầu trong quá trình đặt ra khung pháp lý điều chỉnh cho hoạt động này như sau:

– Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Sáp nhập – Hợp nhất được liệt kê là hai trong số các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, theo đó:

+ Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa Hợp nhất công ty là “Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất”;

+ Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa Sáp nhập doanh nghiệp là “Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập”.

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp cũng quy định về Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý DN là cũng là một hình thức biểu hiện của hoạt động M&A. Luật doanh nghiệp cũng cụ thể hóa các quyền này trong quy định của từng loại hình doanh nghiệp.

Minta Legal cung cấp dịch vụ pháp lý sau:

  • Tư vấn tổng thể (xây dựng chiến lược bán/ mua doanh nghiệp, quy trình, trình tự, và các nội dung cần tiến hành, các quy định pháp luật có liên quan….) về hoạt động thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp.
  • Khảo sát và đánh giá tổng thể doanh nghiệp (Due Dilligent).
  • Soạn thảo các văn kiện hợp đồng và tài liệu giao dịch khác.
  • Tham gia đàm phán thâu tóm và sáp nhập.
  • Tư vấn các vấn đề sau thâu tóm và sáp nhập.
Đánh giá post