Chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói hiện này là bao nhiêu? Trong bao lâu bạn có thể nhận được kết quả? Hồ sơ, thủ tục cần những gì bạn đã nắm được chưa? Nếu chưa hãy để Minta Legal hỗ trợ bạn nhé. Nếu cần sử dụng dịch vụ của chúng tôi hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn tốt nhất nhé!

Nội dung chính

Các hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Hình thức này phù hợp với các nhà đầu tư nước ngoài muốn khởi nghiệp và thành lập một công ty mới hoàn toàn tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn và tham gia vào quá trình thành lập công ty ngay từ giai đoạn đầu tiên.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Đối với hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn hoặc mua cổ phần tại một công ty đã hoạt động tại Việt Nam để trở thành cổ đông của công ty đó. Qua đó, nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào quản lý và điều hành công ty.

Điều kiện thành lập công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn từ đầu

Khi thành lập công ty mới, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý và hoạt động kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đầu tư. Cụ thể, nhà đầu tư cần có nguồn vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án đầu tư và thông tin về công ty dự kiến thành lập.

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp, mua cổ phần

Trong trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính, tư cách pháp nhân và nguồn gốc vốn hợp pháp. Nhà đầu tư cần cung cấp bằng chứng về khả năng tài chính, giấy tờ pháp lý chứng minh tư cách pháp nhân và nguồn gốc vốn hợp pháp để mua cổ phần hoặc góp vốn vào công ty.

Điều kiện về chủ thể và quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể là cá nhân hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại nước ngoài. Trong trường hợp nhà đầu tư là tổ chức, cần cung cấp giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân và quyền hạn hoạt động tại Việt Nam. Nếu nhà đầu tư là cá nhân, cần cung cấp giấy tờ tùy thân hợp pháp và các giấy tờ liên quan khác.

Điều kiện về năng lực tài chính

Nhà đầu tư nước ngoài cần chứng minh năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu đầu tư tại Việt Nam. Điều này bao gồm cung cấp báo cáo tài chính, giấy tờ chứng minh nguồn vốn, tài sản có giá trị và khả năng huy động vốn. Mức vốn pháp định tối thiểu để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là 20 tỷ đồng, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định.

Điều kiện về trụ sở công ty

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần có trụ sở chính đăng ký tại Việt Nam, phù hợp với ngành nghề kinh doanh và đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích, cơ sở vật chất theo quy định. Nhà đầu tư cần cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sử dụng trụ sở như hợp đồng thuê văn phòng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và các giấy tờ liên quan khác.

Điều kiện về năng lực kinh nghiệm

Tùy thuộc vào lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài có thể cần chứng minh năng lực kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực đó. Điều này có thể thông qua việc cung cấp hồ sơ năng lực, giấy chứng nhận kinh nghiệm, bằng cấp chuyên môn hoặc các dự án tương tự đã thực hiện trước đây.

Quy trình, Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu quy định)
 • Dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Báo cáo khả năng tài chính của nhà đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về địa điểm thực hiện dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Hợp đồng thuê nhà, văn phòng hoặc hợp đồng mượn và giấy tờ nhà đất của nhà đất, văn phòng thuê (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (theo mẫu quy định)
 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Chúng tôi sẽ thay mặt quý khách nộp các giấy tờ liên quan lên Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi hoàn thành thủ tục xét duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 4: Thành lập công ty

Chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty cho quý khách tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi có trụ sở công ty. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu quy định)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 5: Hoàn thành thủ tục sau khi thành lập công ty

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục sau thành lập cho quý khách:

 • Treo biển tên tại trụ sở công ty
 • Đăng ký chữ ký số
 • Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Kê khai nộp thuế

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo dạng góp vốn, mua cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư, trình tự, thủ tục và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (sau đây gọi là Nghị định số 31/2015/NĐ-CP).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao Giấy ủy quyền và Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có).
 • Bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Báo cáo dự án đầu tư.
 • Hợp đồng thành lập công ty (bản sao).
 • Điều lệ công ty (bản sao).
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập (bản sao).
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập công ty (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 21/7/2022 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, thay đổi, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 43/2022/NĐ-CP).
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn góp của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập

Bước 2: Nộp hồ sơ

Minta Legal sẽ thay mặt quý khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính của công ty dự kiến thành lập.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong quá trình thẩm định, cơ quan nhà nước có thể yêu cầu bổ sung thêm thông tin hoặc tài liệu nếu cần thiết.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 5: Thành lập công ty

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi sẽ thay mặt quý khách thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP.

Quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty sẽ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi với sự hỗ trợ tận tình và chuyên nghiệp từ đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn của Minta Legal. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và thủ tục hành chính trong việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói hết bao nhiêu?

Chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói tại Minta Legal sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố như hình thức thành lập công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và địa bàn hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi luôn đảm bảo mức phí cạnh tranh và minh bạch nhất trên thị trường.

Đối với dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn ngay từ đầu, mức phí trọn gói dao động từ 15 – 25 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí thành lập công ty theo hình thức góp vốn, mua cổ phần sẽ thấp hơn, khoảng từ 10 – 20 triệu đồng.

Mức phí cụ thể sẽ được tính toán dựa trên các yếu tố như vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, địa bàn hoạt động và nhu cầu cụ thể của quý khách. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp bảng chi phí chi tiết và minh bạch ngay từ đầu, không phát sinh bất kỳ chi phí phụ trội nào khác.

Thời gian thực hiện trong bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ phụ thuộc vào hình thức thành lập và sự chuẩn bị chu đáo của hồ sơ. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ Minta Legal, quý khách có thể hoàn tất toàn bộ quy trình trong vòng từ 1 – 2 tháng.

Cụ thể, đối với hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn ngay từ đầu, thời gian thực hiện khoảng 45 – 60 ngày làm việc. Trong khi đó, thời gian thực hiện thủ tục thành lập công ty theo hình thức góp vốn, mua cổ phần sẽ nhanh hơn, chỉ khoảng 30 – 45 ngày làm việc.

Chúng tôi hiểu rằng thời gian là yếu tố quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của quý khách. Vì vậy, đội ngũ chuyên viên của Minta Legal sẽ làm việc chuyên cần, tận tâm để đảm bảo hoàn tất các thủ tục nhanh chóng nhất có thể, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ?

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt trụ sở chính của công ty. Minta Legal sẽ đại diện thay mặt quý khách nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt trụ sở chính của công ty. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi sẽ tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cùng một Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc gì cho quý khách?

Khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Minta Legal, quý khách sẽ được đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi hỗ trợ toàn diện trong các công việc sau:

 • Tư vấn, hướng dẫn chi tiết về quy trình, thủ tục và hồ sơ cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Soạn thảo, hoàn thiện các tài liệu pháp lý như Dự án đầu tư, Điều lệ công ty, Hợp đồng thành lập công ty, Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập,…
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
 • Đại diện thay mặt quý khách nộp hồ sơ, liên hệ và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Giám sát, theo dõi và đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước
 • Thực hiện các thủ tục sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như đăng ký chữ ký số, đề nghị phát hành hóa đơn điện tử, treo biển tên tại trụ sở công ty,…
 • Tư vấn, hỗ trợ quý khách trong quá trình vận hành và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty (nếu có nhu cầu)

Với đội ngũ chuyên viên tâm huyết, chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Minta Legal cam kết đồng hành cùng quý khách từng bước một để hoàn tất mọi thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Các căn cứ pháp lý

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Đầu tư 2020
 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định chi tiết về đăng ký đầu tư
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan

Với kiến thức pháp lý vững vàng và được cập nhật thường xuyên, đội ngũ luật sư và chuyên viên của Minta Legal sẽ hỗ trợ quý khách đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình thành lập và vận hành công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tại sao nên chọn dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Minta Legal?

Khi lựa chọn dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Minta Legal, quý khách sẽ nhận được nhiều lợi ích vượt trội:

 • Đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao: Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này, chúng tôi hiểu rõ các quy định pháp luật và thủ tục hành chính, đảm bảo tư vấn chính xác và đưa ra các giải pháp phù hợp nhất cho quý khách.
 • Quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả: Chúng tôi áp dụng quy trình làm việc khoa học, chặt chẽ từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ, đảm bảo sự thành công và hiệu quả cao nhất.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Với sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ Minta Legal, quý khách sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí đáng kể so với việc tự thực hiện các thủ tục.
 • Dịch vụ tư vấn sau thành lập: Ngoài việc hỗ trợ thành lập, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý, thuế và tài chính sau khi công ty đi vào hoạt động, đảm bảo sự vận hành thuận lợi và tuân thủ pháp luật.
 • Cam kết bảo mật thông tin: Minta Legal luôn đảm bảo giữ bí mật và bảo vệ tuyệt đối thông tin của quý khách trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ.

Kết luận

Trên đây là bài viết về chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Minta Legal đã biên soạn và đã thông qua đội ngũ Luật sư của chúng tôi kiểm duyệt. Hi vọng qua bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn những thông tin cần thiết. Nếu đọc qua bài viết còn thắc mắc vấn đề gì hãy call/zalo cho chúng tôi để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)