Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là thủ tục gia nhập thị trường có tính bắt buộc đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức đầu tư trực tiếp.

Một số lưu ý trước khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm cá nhân người nước ngoài, công ty nước ngoài đều có thể thành lập công ty tại Việt Nam với sở hữu vốn từ 1- 100% vốn tùy thuộc vào lĩnh vực đầu tư.
 • Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài phụ thuộc vào lĩnh vực nhà đầu tư thành lập: Theo cam kết WTO và pháp luật Việt Nam một số lĩnh vực có thể dễ dàng thành lập tại Việt Nam như: thương mại, xuất nhập khẩu, tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, lĩnh vực phần mềm, bất động sản, xây dựng, nhà hàng, du lịch, sản xuất (cần có nhà xưởng trong khu công nghiệp),…
 • Trừ các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, vốn nhà đầu tư góp không có quy định mức tối thiểu nhưng cần phù hợp với quy mô hoạt động của công ty đăng ký. Tuy nhiên, số vốn góp lại ảnh hưởng đến việc xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho nhà đầu tư, theo đó nhà đầu tư, người đại diện quản lý phần vốn góp chỉ được miễn giấy phép lao động và được cấp thẻ tạm trú nếu vốn góp từ 3 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư góp mức vốn góp cao thì thời gian thẻ tạm trú cũng được cấp dài hơn.
 • Nhà đầu tư nước ngoài nếu góp vốn ngay khi thành lập cần chứng minh tài chính thông qua: sổ tiết kiệm, số dư tiền gửi,…. đối với cá nhân, số dư tiền gửi, báo cáo thuế, báo cáo tài chính có lãi,….đối với công ty. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần thì không nhất thiết phải cung cấp các chứng từ này.
 • Khác biệt lớn nhất của công ty có vốn đầu tư nước ngoài so với công ty vốn Việt Nam là công ty cần mở tài khoản vốn đầu tư để thực hiện việc góp vốn và chuyển lợi nhuận về nước sau này.
 • Ngoài ra, công ty có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hàng năm phải thực hiện thủ tục báo cáo đầu tư, tình hình thực hiện dự án cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Phạm vi công việc được thực hiện bơi Minta Legal

 • Tư vấn đầy đủ và chi tiết về các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Soạn thảo các tài liệu/hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ  tại tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Thay mặt nhà đầu tư làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ (nếu có);
 • Thay mặt nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 • Thay mặt nhà đầu tư nhận kết quả đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Những vấn đề cần thực hiện sau khi thành lập Công ty

Sau khi công ty được thành lập nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục sau thành lập tương tự như công ty Việt Nam. Cụ thể:

 • Treo biển tại trụ sở.
 • Mua chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử
 • Kê khai nộp thuế theo quy định.
 • Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử.
 • Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Nhà đầu tư thực hiện chuyển vốn vào tài khoản vốn này theo thời hạn góp vốn ghi nhận tại Giấy chứng nhận đầu tư) và tài khoản giao dịch để nhận tiền từ tài khoản vốn đầu tư sang để thực hiện các thu chi tại Việt Nam
 • Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thực hiện xin giấy phép con đối với những ngành, nghề có điều kiện khi kinh doanh trên thực tế.

Trên đây là toàn bộ thư tư vấn của các chuyên viên Minta Legal về thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp cần tư vấn thêm hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ theo các số hotline trên màn hình để được tư vấn trực tiếp.

5/5 - (1 bình chọn)