Thủ tục tăng vốn đầu tư được quy định như thế nào, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện trình tự ra sao theo quy định?. Cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Vốn đầu tư của dự án bao gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn bản quyết định của trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, ngoài số vốn đầu tư ban đầu mà các nhà đầu tư đăng ký được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì các nhà đầu tư có thể thay đổi – tăng hoặc giảm vốn đầu tư. Trường hợp điều chỉnh vốn đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

1. Phạm vi công việc được thực hiện bởi Minta Legal

– Tư vấn các quy định của pháp luật về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để hoàn tất thủ tục tăng vốn đầu tư;

– Soạn thảo các tài liệu/hồ sơ cần thiết cho việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ và xử lý các vấn đề có phát sinh liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Thay mặt nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng bố cáo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

– Thay mặt nhà đầu tư nhận kết quả điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư như sau

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;

– Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính tăng vốn đầu tư: Xác nhận ngân hàng có số dư tương ứng với số vốn tăng thêm hoặc tài liệu chứng minh năng lực tài chính cho phần vốn góp tăng thêm;

3. Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trên đây là toàn bộ thư tư vấn của các chuyên viên Minta Legal về trình tự thủ tục tăng vốn đầu tư. Trường hợp cần tư vấn thêm hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ theo các số hotline trên màn hình để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng cám ơn !

Ls Long

Hà Ngọc Long - Luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài. Ông hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực tư vấn công ty có vốn đầu tư nước ngoài, sáp nhập và mua doanh nghiệp, tranh tụng thương mại, tư vấn về kỹ năng và tính hiệu quả trong lãnh đạo trong hầu hết các ngành: xây dựng, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe...