Chào bạn, bạn đang muốn tìm hiểu để mở công ty tnhh 1 thành viên đúng không ạ? Bạn đã tìm hiểu đến đâu rồi? Sơ đồ tổ chức công ty tnhh 1 thành viên bạn đã nắm rõ chưa? Nếu chưa hãy đọc ngay bài tư vấn này của Minta Legal nhé!

Công ty tnhh 1 thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (viết tắt là công ty TNHH 1 thành viên) là một hình thức pháp lý đặc biệt, trong đó toàn bộ vốn điều lệ thuộc quyền sở hữu của một cá nhân hay một tổ chức duy nhất. Loại hình này thường được sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp gia đình hoặc doanh nghiệp cá nhân.

Đặc trưng nổi bật của công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên có những đặc trưng riêng biệt, khác với các hình thức doanh nghiệp khác:

 • Chỉ có một chủ sở hữu là cá nhân hoặc tổ chức
 • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn đối với công ty trong phạm vi vốn góp
 • Tài sản của chủ sở hữu được tách biệt với tài sản của công ty
 • Có tư cách pháp nhân độc lập với chủ sở hữu
 • Hoạt động theo nguyên tắc tự chủ kinh doanh và tự chịu trách nhiệm

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động Công ty TNHH một thành viên hoạt động dựa trên cơ sở các văn bản pháp luật quan trọng như:

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp
 • Bộ luật Lao động, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan khác

Nhờ có sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật đồng bộ, các hoạt động của công ty TNHH một thành viên đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp và bảo vệ quyền lợi cho chủ sở hữu cũng như người lao động.

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH một thành viên

Có hai mô hình tổ chức chính được áp dụng cho công ty TNHH một thành viên, mỗi mô hình có những đặc thù riêng. Cụ thể:

Mô hình 1: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

Mô hình cơ cấu này gồm các thành phần quan trọng sau:

Chủ sở hữu công ty

Người nắm giữ toàn bộ vốn pháp định của công ty, đóng vai trò quyết định cao nhất và có các quyền lợi, nghĩa vụ quan trọng:

 • Quyền ra quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh
 • Quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đại diện pháp luật
 • Quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ
 • Quyền sở hữu, định đoạt tài sản của công ty
 • Nghĩa vụ góp vốn đầy đủ cho công ty
 • Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành công ty

Chủ tịch công ty

Vai trò đại diện của chủ sở hữu theo pháp luật, được chủ sở hữu trực tiếp bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Chủ tịch công ty có các quyền, nghĩa vụ trọng yếu:

 • Chủ trì, triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên (nếu có)
 • Tổ chức thực thi nghị quyết của Hội đồng thành viên
 • Quyết định các vấn đề hoạt động kinh doanh hằng ngày
 • Ký kết hợp đồng, giao dịch nhân danh công ty

Giám đốc hoặc

Tổng Giám đốc Là người điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, được chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Vai trò, trách nhiệm của Giám đốc/Tổng Giám đốc:

 • Thực thi nghị quyết của chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên
 • Quản lý, quyết định công việc kinh doanh hằng ngày
 • Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát (tùy chọn)

Công ty có thể thành lập Ban Kiểm soát để giám sát hoạt động quản trị, điều hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm:

 • Kiểm tra tính hợp pháp trong quản lý, điều hành
 • Xem xét báo cáo tài chính hàng năm
 • Báo cáo chủ sở hữu về tình hình quản trị, điều hành

Mô hình 2: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

Mô hình tổ chức này bao gồm các bộ phận:

Hội đồng thành viên

Được thành lập bởi chủ sở hữu để tham gia quản lý, giám sát công ty. Hội đồng này có các quyền, nghĩa vụ:

 • Quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh của công ty
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc và nhân sự quản lý
 • Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ
 • Giám sát, chỉ đạo hoạt động của Giám đốc/Tổng Giám đốc

Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

Là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày, được Hội đồng thành viên bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Trọng trách:

 • Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng thành viên
 • Quyết định các vấn đề kinh doanh thường xuyên
 • Triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát (tùy chọn)

Tương tự mô hình 1, công ty có thể thành lập Ban Kiểm soát để giám sát hoạt động quản trị, điều hành. Vai trò, trách nhiệm tương đương.

Lựa chọn mô hình phù hợp cho công ty TNHH một thành viên

Yếu tố cần cân nhắc khi chọn mô hình Việc lựa chọn giữa hai mô hình tổ chức nêu trên phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Quy mô hoạt động, phạm vi kinh doanh của công ty
 • Mức độ mong muốn kiểm soát, quản trị của chủ sở hữu
 • Kế hoạch phát triển, định hướng tương lai của doanh nghiệp
 • Nhu cầu phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành

Khuyến nghị lựa chọn Với công ty nhỏ, quy mô vừa phải, mô hình 1 (Chủ tịch, Giám đốc/Tổng Giám đốc) có thể phù hợp hơn để chủ sở hữu trực tiếp quản lý, kiểm soát.

Đối với công ty lớn hơn, phạm vi kinh doanh rộng, nhu cầu quản trị phức tạp, mô hình 2 (Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng Giám đốc) sẽ thích hợp để phân quyền rõ ràng, có sự giám sát chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cân nhắc của chủ sở hữu, căn cứ vào chiến lược kinh doanh và mục tiêu phát triển công ty.

Lưu ý khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Quy định pháp luật cần tuân thủ khi thực hiện thủ tục thành lập và vận hành công ty TNHH một thành viên, cần lưu ý tuân thủ các quy định pháp luật quan trọng:

 • Quy định về vốn pháp định tối thiểu, đăng ký kinh doanh
 • Xây dựng Điều lệ công ty phù hợp pháp luật và mô hình được chọn
 • Quy định về báo cáo tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán
 • Quy định về quản trị công ty, bảo vệ quyền lợi người lao động
 • Các quy định pháp luật liên quan khác

Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Điều lệ công ty;
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần);
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
 • Giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải đại diện pháp luật);
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của các thành viên, đại diện pháp luật và người được ủy quyền nộp hồ sơ (không quá 06 tháng).

Chi phí thành lập công ty tnhh 1 thành viên trọn gói là bao nhiêu?

Minta Legal cung cấp dịch vụ thành thành lập công ty trọn gói với mức phí cạnh tranh và minh bạch. Chi phí bao gồm:

 • Lệ phí đăng ký kinh doanh: 500.000 đồng
 • Phí dịch vụ của Minta Legal: 1.000.000 đồng đối với gói cơ bản và 3.000.000 đồng đối với gói đầy đủ nhất.

Như vậy, tổng chi phí dịch vụ thành lập trọn gói của chúng tôi là 1.500.000 đồng – 3.500.000 đồng. Đây là mức phí cố định, không phát sinh bất kỳ chi phí phụ nào khác.

Thờ gian thực hiện trong bao lâu?

Thời gian chúng tôi bàn giao kết quả cho bạn từ 5 – 7 ngày làm việc (tính từ ngày chúng tôi nhận đủ hồ sơ) đối với doanh nghiệp thành lập mới trong nước. Đối với doanh nghiệp nước ngoài thường từ 18 – 25 ngày làm việc. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mọi hồ sơ, thủ tục sớm nhất, chính xác nhất cho bạn!

Kết luận

Trên đây là bài viết về sơ đồ tổ chức công ty tnhh 1 thành viên của Minta Legal đã biên soạn và đã thông qua đội ngũ Luật sư của chúng tôi kiểm duyệt. Hi vọng qua bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn những thông tin cần thiết. Nếu đọc qua bài viết còn thắc mắc vấn đề gì hãy call/zalo cho chúng tôi để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (2 bình chọn)