Thành lập công ty có vốn nước ngoài trọn gói, giá rẻ uy tín cùng với đội ngũ Luật sư Minta Legal. Cúng tôi với 12+ hình thành và phát triển cam kết sẽ hoàn thành mọi hồ sơ, thủ tục cho bạn trong thời gian nhanh nhất, chính xác nhất. Cùng tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi trong bài viết này nhé!

Nội dung chính

Các hình thức thành lập công ty có vốn nước ngoài

Thành lập công ty có vốn nước ngoài theo hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Trong trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ trực tiếp góp vốn để thành lập một công ty mới tại Việt Nam. Việc góp vốn có thể thực hiện dưới dạng tiền mặt, tài sản, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Thành lập công ty có vốn nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Hình thức này cho phép nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông hoặc thành viên góp vốn của một công ty đã hoạt động tại Việt Nam bằng cách mua cổ phần hoặc vốn góp từ các cổ đông, thành viên hiện hữu.

Điều kiện thành lập công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn từ đầu

Đối với trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng một số điều kiện sau:

 • Là cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật nước sở tại. Nhà đầu tư phải cung cấp giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty hoặc các tài liệu tương đương.
 • Có năng lực tài chính phù hợp với quy mô và lĩnh vực đầu tư dự kiến. Nhà đầu tư cần chuẩn bị báo cáo tài chính trong vòng 2 năm gần nhất, bảng cân đối kế toán hoặc giấy chứng nhận tài chính từ ngân hàng để chứng minh khả năng tài chính.
 • Đảm bảo có trụ sở công ty tại Việt Nam. Nhà đầu tư phải cung cấp hợp đồng thuê văn phòng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ liên quan để chứng minh quyền sử dụng trụ sở.

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp, mua cổ phần

Trong trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện tương tự như trường hợp góp vốn từ đầu, bao gồm:

 • Là cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật nước sở tại.
 • Có năng lực tài chính đủ để thực hiện việc mua vốn góp hoặc mua cổ phần.
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh tương ứng.

Điều kiện về chủ thể và quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể là cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật nước sở tại. Quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế, miễn là họ đáp ứng đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Để chứng minh tư cách pháp nhân, nhà đầu tư nước ngoài cần cung cấp các giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty hoặc các tài liệu tương đương được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia nơi họ được thành lập và hoạt động.

Điều kiện về năng lực tài chính

Nhà đầu tư nước ngoài cần chứng minh năng lực tài chính phù hợp với quy mô và lĩnh vực đầu tư dự kiến. Để đáp ứng điều kiện này, họ cần cung cấp báo cáo tài chính trong vòng 2 năm gần nhất, bảng cân đối kế toán hoặc giấy chứng nhận tài chính từ ngân hàng.

Số vốn tối thiểu mà nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng sẽ được xác định dựa trên ngành nghề kinh doanh, quy mô dự án và các quy định khác của pháp luật liên quan. Việc đánh giá năng lực tài chính sẽ được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xem xét hồ sơ đầu tư.

Điều kiện về trụ sở công ty

Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có trụ sở công ty tại Việt Nam. Trụ sở công ty có thể là văn phòng thuê hoặc địa điểm khác phù hợp với quy định của pháp luật. Nhà đầu tư cần cung cấp hợp đồng thuê văn phòng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ liên quan để chứng minh quyền sử dụng trụ sở.

Trụ sở công ty phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về diện tích, cơ sở vật chất và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Địa điểm trụ sở cũng phải phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và quy hoạch của địa phương.

Điều kiện về năng lực kinh nghiệm

Tùy thuộc vào lĩnh vực đầu tư cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài có thể phải chứng minh năng lực kinh nghiệm liên quan. Điều kiện này áp dụng cho các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục, y tế và một số lĩnh vực khác có quy định đặc thù.

Để đáp ứng điều kiện về năng lực kinh nghiệm, nhà đầu tư nước ngoài cần cung cấp các tài liệu chứng minh kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tương ứng, như giấy phép kinh doanh, hợp đồng kinh tế, báo cáo hoạt động kinh doanh và các tài liệu khác liên quan.

Quy trình, thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài khi nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu quy định)
 • Dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Báo cáo khả năng tài chính của nhà đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về địa điểm thực hiện dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Hợp đồng thuê nhà, văn phòng hoặc hợp đồng mượn và giấy tờ nhà đất của nhà đất, văn phòng thuê (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (theo mẫu quy định)
 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chúng tôi sẽ thay mặt quý khách thực hiện nộp các giấy tờ liên quan lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt trụ sở công ty.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi hoàn thành thủ tục xét duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Thành lập công ty

Với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã có, chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty cho bạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi có trụ sở công ty.

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu quy định)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 5: Hoàn thành thủ tục sau khi thành lập công ty

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục sau thành lập cho bạn:

 • Treo biển tên tại trụ sở công ty
 • Đăng ký chữ ký số
 • Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Kê khai nộp thuế

Với quy trình chi tiết và rõ ràng, các bước thực hiện được diễn ra một cách nhịp nhàng và thuận lợi. Minta Legal cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, hiệu quả nhất.

Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài theo dạng góp vốn, mua cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao Giấy ủy quyền và Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có).
 • Bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Báo cáo dự án đầu tư.
 • Hợp đồng thành lập công ty (bản sao).
 • Điều lệ công ty (bản sao).
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập (bản sao).
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập công ty (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Nghị định 43/2022/NĐ-CP.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn góp của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Minta Legal sẽ thay mặt bạn nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính của công ty dự kiến thành lập.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong quá trình này, cơ quan có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu cần thiết.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 5: Thành lập công ty

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi sẽ thay bạn thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP để hoàn tất việc thành lập công ty.

Quá trình thực hiện đảm bảo sự liền mạch và đúng quy trình pháp lý. Các bước được thực hiện một cách chi tiết và cẩn thận để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài. Đội ngũ chuyên viên tư vấn của Minta Legal sẽ hỗ trợ tối đa trong suốt quá trình này.

Chi phí thành lập công ty có vốn nước ngoài trọn gói hết bao nhiêu?

Chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố như hình thức thành lập, quy mô vốn đầu tư, số lượng nhà đầu tư nước ngoài tham gia và địa bàn thành lập. Tuy nhiên, Minta Legal cam kết sẽ đưa ra mức phí cạnh tranh và minh bạch nhất trên thị trường.

Đối với dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài theo hình thức góp vốn từ đầu, mức phí trọn gói bình quân dao động trong khoảng từ 15.000.000 – 25.000.000 đồng. Trong khi đó, chi phí thành lập công ty theo hình thức góp vốn, mua cổ phần thường rẻ hơn, khoảng từ 10.000.000 – 15.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện trong bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và sự chuẩn bị của hồ sơ. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ chuyên nghiệp của Minta Legal, quá trình sẽ được thực hiện nhanh chóng trong khoảng thời gian sau:

 • Trường hợp nhà đầu tư góp vốn từ đầu: Khoảng 25 – 35 ngày làm việc
 • Trường hợp nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần: Khoảng 20 – 30 ngày làm việc

Thời gian cụ thể có thể ngắn hơn hoặc dài hơn một chút tùy thuộc vào tính hợp lệ của hồ sơ, sự phối hợp của các bên liên quan và thời gian xử lý của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của Minta Legal sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo quy trình được thực hiện nhanh chóng và thông suốt nhất.

Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ?

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài chính là Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố nơi công ty dự kiến đặt trụ sở chính. Cụ thể, các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở công ty.
 • Bước 2: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư đó.
 • Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới thành lập.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn của Minta Legal sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định và thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ, đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc gì cho bạn?

Với mong muốn mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, Minta Legal cam kết sẽ đảm nhận các công việc sau:

 • Tư vấn lựa chọn hình thức thành lập và cơ cấu vốn phù hợp
 • Hướng dẫn cụ thể về hồ sơ cần chuẩn bị và các điều kiện cần đáp ứng
 • Soạn thảo và hoàn thiện các giấy tờ, tài liệu cần thiết theo quy định
 • Đại diện thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước
 • Theo dõi và cập nhật tiến độ cho khách hàng trong suốt quá trình
 • Hỗ trợ khách hàng hoàn tất các công việc tiếp theo sau thành lập
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh
 • Cung cấp bản dịch công chứng các giấy tờ cần thiết (nếu có)
 • Giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu của khách hàng trong suốt quá trình

Đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm của Minta Legal sẽ xử lý công việc một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và tận tâm. Chúng tôi luôn đề cao sự minh bạch, đảm bảo quá trình thực hiện đúng quy trình pháp lý và tôn trọng quyền lợi của khách hàng.

Các căn cứ pháp lý

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tuân thủ theo các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
 • Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tại sao nên chọn dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài của Minta Legal?

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và thành lập doanh nghiệp mới, Minta Legal tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Dịch vụ của chúng tôi mang đến nhiều lợi thế vượt trội:

 • Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp
 • Hiểu biết sâu rộng về pháp luật và các quy định liên quan
 • Quy trình làm việc khoa học, rõ ràng và minh bạch
 • Phí dịch vụ cạnh tranh và phù hợp với
 • Phí dịch vụ cạnh tranh và phù hợp với chất lượng cao cấp, minh bạch trong báo giá
 • Thời gian thực hiện nhanh chóng, đảm bảo hiệu quả cho khách hàng
 • Hỗ trợ đa dạng từ đầu tư, thành lập đến vận hành, quản lý doanh nghiệp
 • Liên tục cập nhật và áp dụng các thay đổi pháp lý mới nhất
 • Phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình và luôn lắng nghe khách hàng
 • Bảo mật thông tin, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng
 • Không ngừng học hỏi và nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Được nhiều khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao

Kết bài

Trên đây là bài viết về thành lập công ty có vốn nước ngoài của Minta Legal đã biên soạn và đã thông qua đội ngũ Luật sư của chúng tôi kiểm duyệt. Hi vọng qua bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn những thông tin cần thiết. Nếu đọc qua bài viết còn thắc mắc vấn đề gì hãy call/zalo cho chúng tôi để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (2 bình chọn)