Thành lập công ty FDI hồ sơ, thủ tục cần những gì? Chi phí ra sao? Trong bao lâu nhận được kết quả bạn có năm được không? Nếu không hãy đọc bài tư vấn này của Minta Legal để biết thêm chi tiết nhé. Nếu không hiểu ở đâu liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn tốt nhất nhé!

Nội dung chính

Các hình thức thành lập công ty FDI

Có hai hình thức chính để thành lập công ty FDI tại Việt Nam:

Thành lập công ty FDI theo hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Theo hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư vào một dự án mới bằng cách thành lập một công ty mới 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh với các đối tác Việt Nam.

Thành lập công ty FDI theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Trong trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn hoặc mua cổ phần tại một công ty đã hoạt động tại Việt Nam để trở thành cổ đông.

Điều kiện thành lập công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn từ đầu

Để thành lập công ty FDI theo hình thức góp vốn từ đầu, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư. Năng lực tài chính được xác định dựa trên nguồn vốn của nhà đầu tư và khả năng huy động vốn từ các nguồn khác.
 • Có trụ sở pháp lý tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam (trường hợp nhà đầu tư là cá nhân).
 • Có kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án phù hợp với lĩnh vực, quy mô và yêu cầu của dự án đầu tư.

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp, mua cổ phần

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp hoặc mua cổ phần tại một công ty đã hoạt động tại Việt Nam, các điều kiện tương tự như trên cũng được áp dụng. Tuy nhiên, việc đánh giá năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư sẽ dựa trên giá trị vốn góp hoặc số cổ phần mua vào công ty.

Điều kiện về chủ thể và quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể là cá nhân hoặc tổ chức được thành lập hợp pháp tại nước ngoài. Trong trường hợp nhà đầu tư là cá nhân, họ phải có quốc tịch nước ngoài và tuân thủ quy định về quyền sở hữu tài sản của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện về năng lực tài chính

Năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài được xác định dựa trên nguồn vốn của họ và khả năng huy động vốn từ các nguồn khác. Nhà đầu tư phải cung cấp các tài liệu chứng minh về tình hình tài chính, như báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, các khoản vay ngân hàng và cam kết tài trợ từ các nguồn khác.

Điều kiện về trụ sở công ty

Công ty FDI phải có trụ sở chính tại Việt Nam và địa điểm kinh doanh cụ thể. Nhà đầu tư phải cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đó, như hợp đồng thuê văn phòng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều kiện về năng lực kinh nghiệm

Nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh họ có đủ kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án phù hợp với lĩnh vực, quy mô và yêu cầu của dự án đầu tư. Điều này có thể được chứng minh thông qua các dự án tương tự đã thực hiện trước đây hoặc bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của nhân sự chủ chốt tham gia dự án.

Quy trình, Thủ tục thành lập công ty FDI

Thủ tục thành lập công ty FDI khi nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu quy định)
 • Dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Báo cáo khả năng tài chính của nhà đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về địa điểm thực hiện dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Hợp đồng thuê nhà, văn phòng hoặc hợp đồng mượn và giấy tờ nhà đất của nhà đất, văn phòng thuê (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (theo mẫu quy định)
 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Chúng tôi sẽ thay mặt quý khách thực hiện nộp các giấy tờ liên quan lên Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt trụ sở công ty.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi hoàn thành thủ tục xét duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian quy định.

Bước 4: Thành lập công ty

Chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty cho bạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi có trụ sở công ty.

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu quy định)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 5: Hoàn thành thủ tục sau khi thành lập công ty

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục sau thành lập cho bạn:

 • Treo biển tên tại trụ sở công ty
 • Đăng ký chữ ký số
 • Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Kê khai nộp thuế

Thủ tục thành lập công ty FDI theo dạng góp vốn, mua cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu quy định.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao Giấy ủy quyền và Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có).
 • Bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Báo cáo dự án đầu tư.
 • Hợp đồng thành lập công ty (bản sao).
 • Điều lệ công ty (bản sao).
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập (bản sao).
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập công ty (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn góp của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Minta Legal sẽ thay mặt bạn nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính của công ty dự kiến thành lập.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 5: Thành lập công ty

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi sẽ thay bạn thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP.

Chi phí thành lập công ty FDI trọn gói hết bao nhiêu?

Chi phí thành lập công ty FDI trọn gói sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hình thức thành lập, lĩnh vực kinh doanh, vốn điều lệ, địa điểm đặt trụ sở công ty và các dịch vụ đi kèm khác. Tuy nhiên, để giúp quý khách hàng có một cái nhìn tổng quan, chúng tôi xin đưa ra một bảng ước tính chi phí trọn gói như sau:

 • Thành lập công ty TNHH 100% vốn nước ngoài: từ 15 – 25 triệu đồng
 • Thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài: từ 20 – 35 triệu đồng
 • Thành lập công ty liên doanh với đối tác Việt Nam: từ 25 – 45 triệu đồng
 • Thủ tục góp vốn, mua cổ phần tại công ty đã thành lập: từ 10 – 20 triệu đồng

Chi phí trên bao gồm các khoản phí lệ phí nhà nước, phí dịch vụ tư vấn và các chi phí hành chính khác phát sinh trong quá trình thành lập. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho quý khách hàng về các khoản chi phí cụ thể phù hợp với nhu cầu và điều kiện của dự án.

Thời gian thực hiện trong bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục thành lập công ty FDI sẽ phụ thuộc vào hình thức thành lập và tính phức tạp của dự án. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, các cơ quan nhà nước sẽ phải giải quyết hồ sơ trong khoảng thời gian sau:

 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: không quá 15 ngày làm việc
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp: không quá 03 ngày làm việc

Như vậy, với sự chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng và đầy đủ từ phía Minta Legal, thời gian thực hiện toàn bộ quy trình thành lập công ty FDI sẽ dao động từ 20 – 30 ngày làm việc, tùy thuộc vào tính phức tạp của dự án.

Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ?

Hồ sơ thành lập công ty FDI sẽ được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt trụ sở công ty.

Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc gì cho bạn?

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực pháp lý kinh doanh và thành lập doanh nghiệp có yếu tố đầu tư nước ngoài, Minta Legal cam kết sẽ đảm nhận toàn bộ các công việc sau đây:

 • Tư vấn chuyên sâu về hình thức, điều kiện, quy trình và các yêu cầu pháp lý liên quan
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
 • Làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước để nộp và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ
 • Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, công bố thông tin, đăng ký thuế, bảo hiểm…
 • Cung cấp dịch vụ trọn gói kế toán, nhân sự sau khi thành lập công ty (nếu có nhu cầu)
 • Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý khác liên quan đến hoạt động của công ty (nếu cần)

Các căn cứ pháp lý

Trong quá trình tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập công ty FDI, Minta Legal tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là:

 • Luật Đầu tư năm 2020
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết một số nội dung về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký dự án đầu tư
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan

Chúng tôi luôn cập nhật kịp thời những thay đổi trong hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo các thủ tục được thực hiện đúng quy định, qua đó bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Tại sao nên chọn dịch vụ thành lập công ty FDI của Minta Legal?

Khi lựa chọn Minta Legal, quý khách hàng sẽ được hưởng những lợi ích và ưu điểm vượt trội sau:

 • Đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và tận tâm
 • Quy trình làm việc khoa học, chuyên nghiệp với các bước thực hiện rõ ràng
 • Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, hạn chế rủi ro tối đa
 • Thời gian thực hiện nhanh chóng với hiệu quả cao
 • Chi phí dịch vụ cạnh tranh, minh bạch, không phát sinh chi phí phụ
 • Cam kết bảo mật thông tin, giao dịch an toàn
 • Dịch vụ hậu mãi chu đáo sau khi thành lập công ty
 • Và nhiều lợi ích đặc biệt khác dành riêng cho khách hàng của Minta Legal

Kết bài

Trên đây là bài viết về thành lập công ty fdi của Minta Legal đã biên soạn và đã thông qua đội ngũ Luật sư của chúng tôi kiểm duyệt. Hi vọng qua bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn những thông tin cần thiết. Nếu đọc qua bài viết còn thắc mắc vấn đề gì hãy call/zalo cho chúng tôi để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)