Ngành nghề kiến trúc là một trong những ngành nghề phát triển và thu hút được nguồn đầu tư nước ngoài lớn. Cũng chính vì vậy các công ty kiến trúc có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập với số lượng lớn.. Chúng ta cùng tìm hiểu thủ tục thành lập công ty kiến trúc có vốn đầu tư nước ngoài.

Trình tự thực hiện

Đề thành lập Công ty kiến trúc có vốn đầu tư nước ngoài cần tiến hành theo các bước sau:

 • Bước 1: Nhà đầu tư xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Nhà đầu tư xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân); bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương và hộ chiếu của người quản lý vốn (nếu là tổ chức);
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu, quy mô và vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ý doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là công ty cổ phần); Danh sách thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên);
 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân); quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu kèm văn bản ủy quyền cho người quản lý vốn tại Việt Nam (nếu là tổ chức);
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kiến trúc tại Minta Legal

 • Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thành thành công ty như: Tư vấn điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài: tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; điều kiện kinh doanh các ngành nghề; địa điểm thực hiện dự án; Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;
 • Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ và xử lý các vấn đề có phát sinh liên quan đến thủ tục  tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thay mặt nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng bố cáo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 • Thay mặt nhà đầu tư nhận kết quả tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là toàn bộ thư tư vấn của các chuyên viên Minta Legal về trình tự thủ tục thành lập công ty kiến trúc có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp cần tư vấn thêm hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ theo các số hotline trên màn hình để được tư vấn trực tiếp.

mintalegal.vn

Đánh giá post