Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh uy tín, chuyên nghiệp số 1 hiện nay. Minta Legal đơn vị pháp lý hơn 12 năm kinh nghiệm, luôn dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư có yếu tố nước ngoài. Hiện tại đang hỗ trợ hơn 5000+ doanh nghiệp FDI trên khắp cả nước về vấn đề pháp lý. Còn ở Bắc Ninh thì sao? Hãy tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi nhé!

Nội dung chính

Các hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Đây là hình thức phổ biến nhất khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh nói riêng và tại Việt Nam nói chung. Theo hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đóng góp một phần vốn điều lệ ngay từ khi thành lập công ty. Tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh và quy định của pháp luật.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Hình thức này phù hợp với những trường hợp công ty đã được thành lập và đang hoạt động, nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu tham gia góp vốn hoặc mua cổ phần để trở thành cổ đông của công ty. Tỷ lệ vốn góp hoặc số cổ phần mua cũng phụ thuộc vào các quy định pháp luật liên quan.

Điều kiện thành lập công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn từ đầu

Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn ngay từ đầu, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng một số điều kiện sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài phải là tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật quốc gia nơi tổ chức, cá nhân đó được thành lập hoặc cư trú. Đối với cá nhân, phải đảm bảo tuân thủ các quy định về hạn chế đầu tư của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Nhà đầu tư nước ngoài phải có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư. Năng lực tài chính được chứng minh thông qua các tài liệu như báo cáo tài chính, xác nhận của ngân hàng hoặc các tài liệu khác theo quy định.
 • Dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực đầu tư và các điều kiện đầu tư khác theo quy định của pháp luật liên quan.

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp, mua cổ phần

Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn hoặc mua cổ phần tại công ty đã thành lập và đang hoạt động, các điều kiện cơ bản cũng tương tự như trường hợp góp vốn từ đầu, bao gồm:

 • Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện về năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật quốc gia nơi tổ chức, cá nhân đó được thành lập hoặc cư trú.
 • Phải đảm bảo tuân thủ các quy định về hạn chế đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngành, nghề đầu tư.
 • Có đủ năng lực tài chính để thực hiện việc góp vốn hoặc mua cổ phần tại công ty.

Điều kiện về chủ thể và quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể là tổ chức hoặc cá nhân có quốc tịch nước ngoài, không phân biệt hình thức sở hữu. Trong trường hợp nhà đầu tư là tổ chức, tổ chức này phải được thành lập hợp pháp theo pháp luật của quốc gia nơi tổ chức đó được thành lập và hoạt động.

Nhà đầu tư nước ngoài phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật quốc gia nơi nhà đầu tư đó được thành lập hoặc cư trú. Đối với tổ chức, phải có giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân hợp lệ. Đối với cá nhân, phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ như hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân (trong trường hợp là người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Điều kiện về năng lực tài chính

Nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh được năng lực tài chính đủ để thực hiện dự án đầu tư. Điều này được thể hiện thông qua các tài liệu như báo cáo tài chính, xác nhận của ngân hàng, tài sản đảm bảo hoặc các giấy tờ khác theo quy định. Mức vốn tối thiểu mà nhà đầu tư phải đóng góp sẽ phụ thuộc vào quy mô, lĩnh vực và loại hình đầu tư của dự án. Các quy định cụ thể về mức vốn tối thiểu sẽ được nêu trong luật và các văn bản pháp lý liên quan.

Điều kiện về trụ sở công ty

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải có trụ sở chính được đặt tại địa bàn tỉnh, thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh. Trụ sở công ty phải là địa điểm cụ thể, rõ ràng, có địa chỉ xác định và phải được thể hiện trong Điều lệ công ty. Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng trụ sở công ty, như hợp đồng mua bán, thuê mượn hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật. Việc lựa chọn địa điểm trụ sở công ty cần dựa trên các yếu tố như giao thông, cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh của địa phương.

Điều kiện về năng lực kinh nghiệm

Tùy thuộc vào lĩnh vực đầu tư và quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài có thể phải chứng minh kinh nghiệm, năng lực quản lý và điều hành dự án đầu tư. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để đảm bảo dự án được triển khai và vận hành hiệu quả. Kinh nghiệm và năng lực quản lý, điều hành dự án có thể được chứng minh thông qua các dự án tương tự đã thực hiện, năng lực của đội ngũ quản lý và các chứng chỉ, giấy phép liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

Quy trình, Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu quy định)
 • Dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Báo cáo khả năng tài chính của nhà đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về địa điểm thực hiện dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Hợp đồng thuê nhà, văn phòng hoặc hợp đồng mượn và giấy tờ nhà đất của nhà đất, văn phòng thuê (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (theo mẫu quy định)
 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chúng tôi thay mặt quý khách thực hiện nộp các giấy tờ liên quan lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi hoàn thành thủ tục xét duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài trong thời hạn quy định.

Bước 4: Thành lập công ty

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty cho bạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu quy định)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 5: Hoàn thành thủ tục sau khi thành lập công ty

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi thực hiện các thủ tục sau thành lập cho bạn:

 • Treo biển tên tại trụ sở công ty
 • Đăng ký chữ ký số
 • Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Kê khai nộp thuế

Tất cả các bước được thực hiện một cách khoa học, logic và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Các hồ sơ, thủ tục được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo dạng góp vốn, mua cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư, trình tự, thủ tục và hồ sơ cấp
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (sau đây gọi là Nghị định số 31/2015/NĐ-CP).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao Giấy ủy quyền và Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có).
 • Bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Báo cáo dự án đầu tư.
 • Hợp đồng thành lập công ty (bản sao). Điều lệ công ty (bản sao).
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập (bản sao).
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập công ty (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 21/7/2022 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, thay đổi, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 43/2022/NĐ-CP).
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn góp của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Minta Legal sẽ thay mặt bạn nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, nơi có trụ sở chính của công ty dự kiến thành lập.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong quá trình thẩm định, cơ quan nhà nước có thể yêu cầu bổ sung, làm rõ thêm các nội dung liên quan để đảm bảo hồ sơ đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Giấy chứng nhận này là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 5: Thành lập công ty

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi thay bạn thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập công ty theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

Các bước được thực hiện một cách chuyên nghiệp, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và tiến độ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết kịp thời các vướng mắc, yêu cầu bổ sung (nếu có) từ cơ quan nhà nước để việc thành lập công ty diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Chi phí trọn gói hết bao nhiêu?

Chi phí dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh của Minta Legal là một khoản phí trọn gói, bao gồm tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục. Mức phí cụ thể sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố như:

 • Hình thức thành lập công ty (góp vốn từ đầu hay góp vốn/mua cổ phần)
 • Quy mô vốn đầu tư của dự án
 • Ngành nghề kinh doanh của công ty
 • Địa điểm đăng ký trụ sở công ty
 • Số lượng nhà đầu tư nước ngoài tham gia

Trung bình, mức phí dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh của Minta Legal dao động trong khoảng từ 15 – 25 triệu đồng.

Chúng tôi cam kết minh bạch và công khai chi phí ngay từ đầu. Khách hàng sẽ được thông báo mức phí chính xác sau khi cung cấp đầy đủ thông tin về dự án đầu tư và công ty dự kiến thành lập. Phí dịch vụ bao gồm tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện như lệ phí hành chính, chi phí đi lại, văn phòng phẩm, công chứng…

Thời gian thực hiện trong bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh phụ thuộc vào một số yếu tố như:

 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ
 • Thời gian xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước
 • Mức độ phức tạp của dự án đầu tư
 • Sự hợp tác của khách hàng trong việc cung cấp thông tin, tài liệu

Trung bình, thời gian thực hiện thủ tục dao động trong khoảng từ 1 – 3 tháng kể từ ngày nhận yêu cầu dịch vụ.

Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ?

Cơ quan chính có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

 • Địa chỉ: 6 Đ. Lý Thái Tổ, Suối Hoa, Bắc Ninh
 • Số điện thoại: 0222 3822 569

Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc gì cho bạn

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và thành lập doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia của Minta Legal sẽ thực hiện đầy đủ các công việc sau cho khách hàng:

 • Tư vấn, hướng dẫn chi tiết các điều kiện, quy định pháp luật liên quan đến việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh.
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định.
 • Soạn thảo các văn bản pháp lý quan trọng như hợp đồng, điều lệ công ty…
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, làm thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Phối hợp, làm việc với các cơ quan để giải quyết nhanh chóng các vướng mắc, yêu cầu bổ sung (nếu có).
 • Thông báo kịp thời các quyết định của cơ quan nhà nước cho khách hàng.
 • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục sau khi công ty được thành lập như treo biển hiệu, đăng ký chữ ký số, kê khai thuế…
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty trong giai đoạn đầu.
 • Hỗ trợ khách hàng xử lý các tình huống pháp lý phát sinh (nếu có).

Các căn cứ pháp lý

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói chung và tại Bắc Ninh nói riêng được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật chính như:

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật Đầu tư 2020
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đầu tư
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ đầu tư

Tại sao nên chọn dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh của Minta Legal

Khi lựa chọn dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh của Minta Legal, khách hàng sẽ được hưởng nhiều lợi ích và ưu điểm vượt trội như:

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

Minta Legal tự hào có đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp. Họ nắm vững mọi quy định pháp luật, thủ tục liên quan và luôn cập nhật các thay đổi mới nhất.

Chuyên môn cao, tận tâm

Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, khách quan và trung thực, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang lại giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Mọi khâu công việc đều được thực hiện một cách tỉ mỉ, cẩn trọng và tận tâm.

Quy trình xử lý đồng bộ, khoa học

Minta Legal xây dựng quy trình xử lý hồ sơ khoa học, đồng bộ giữa các khâu để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Khách hàng luôn được cập nhật kịp thời về tình trạng xử lý hồ sơ.

Thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm chi phí

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẽ xử lý nhanh gọn các thủ tục, tránh gây lãng phí thời gian và chi phí cho khách hàng.

Dịch vụ toàn diện, hỗ trợ sau thành lập

Ngoài dịch vụ thành lập công ty, Minta Legal còn hỗ trợ nhiều dịch vụ pháp lý liên quan như sửa đổi giấy phép, đăng ký nhãn hiệu, soạn thảo hợp đồng… để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.

Đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng

Minta Legal tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho mọi dữ liệu nhạy cảm liên quan.

Với các ưu điểm vượt trội trên, Minta Legal tin tưởng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng có nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh.

Kết bài

Trên đây là bài viết về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh của Minta Legal đã biên soạn và đã thông qua đội ngũ Luật sư của chúng tôi kiểm duyệt. Hi vọng qua bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn những thông tin cần thiết. Nếu đọc qua bài viết còn thắc mắc vấn đề gì hãy call/zalo cho chúng tôi để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)