Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) nhanh chóng, trọn gói, uy tín nhất hiện nay. Minta Legal với đội ngũ Luật sư có chuyên môn cao về doanh nghiệp FDI cam kết sẽ hỗ trợ quý khách hoàn thành mọi hồ sơ, thủ tục trong thời gian nhanh nhất, chính xác nhất. Cùng tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi nhé!

Nội dung chính

Các hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Hiện nay, có 2 hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu mà chúng ta thường bắt gặp nhất đó là:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Đây là trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn thành lập công ty mới cùng với các nhà đầu tư khác ngay từ giai đoạn đầu. Công ty mới thành lập sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Trường hợp này xảy ra khi nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn vào doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài có thể mua cổ phần, trở thành cổ đông của công ty hoặc góp vốn để tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn từ đầu

 • Có dự án đầu tư và đáp ứng các điều kiện về dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư.
 • Trường hợp là tổ chức phải có tư cách pháp nhân theo pháp luật nước ngoài.

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp, mua cổ phần

 • Tuân thủ quy định về tỷ lệ góp vốn, sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp là tổ chức phải có tư cách pháp nhân theo pháp luật nước ngoài.
 • Có đủ năng lực tài chính để góp vốn, mua cổ phần.

Điều kiện về chủ thể và quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể là cá nhân người nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập hợp pháp theo pháp luật nước ngoài.

Điều kiện về năng lực tài chính

Nhà đầu tư nước ngoài phải có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư hoặc đủ khả năng góp vốn, mua cổ phần tại Việt Nam.

Điều kiện về trụ sở công ty

Công ty phải có trụ sở chính tại Việt Nam và địa chỉ giao dịch được xác định cụ thể.

Điều kiện về năng lực kinh nghiệm

Tuỳ vào lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, nhà đầu tư nước ngoài có thể phải đáp ứng điều kiện về năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh.

Quy trình, Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu quy định)
 • Dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Báo cáo khả năng tài chính của nhà đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về địa điểm thực hiện dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Hợp đồng thuê nhà, văn phòng hoặc hợp đồng mượn và giấy tờ nhà đất, văn phòng thuê (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (theo mẫu quy định)
 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Minta Legal sẽ thay mặt quý khách thực hiện nộp các giấy tờ liên quan lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi hoàn thành thủ tục xét duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 4: Thành lập công ty

Minta Legal sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty cho quý khách tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nơi công ty có trụ sở chính.

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu quy định)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 5: Hoàn thành thủ tục sau khi thành lập công ty

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Minta Legal sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục sau thành lập cho quý khách:

 • Treo biển tên tại trụ sở công ty
 • Đăng ký chữ ký số
 • Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Kê khai nộp thuế và các thủ tục liên quan khác.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo dạng góp vốn, mua cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu quy định.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao Giấy ủy quyền và Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có).
 • Bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Báo cáo dự án đầu tư.
 • Hợp đồng thành lập công ty (bản sao).
 • Điều lệ công ty (bản sao).
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập (bản sao).
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập công ty (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn góp của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Minta Legal sẽ thay mặt bạn nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nơi có trụ sở chính của công ty dự kiến thành lập.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 5: Thành lập công ty

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Minta Legal sẽ thay bạn thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP.

Sau khi khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Minta Legal sẽ hỗ trợ quý khách hoàn tất các thủ tục còn lại như:

 • Treo biển hiệu tại trụ sở công ty
 • Đăng ký sử dụng chữ ký số
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư
 • Đăng ký thuế, khai thuế và nộp các loại thuế phát sinh
 • Các thủ tục khác theo yêu cầu của quý khách

Quá trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bà Rịa-Vũng Tàu có thể gặp phải một số khó khăn và rủi ro pháp lý nếu không được thực hiện đúng quy trình. Vì vậy, việc sử dụng dịch vụ của Minta Legal sẽ giúp quý khách tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật một cách chính xác, hiệu quả.

Chi phí trọn gói hết bao nhiêu?

Chi phí dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu của Minta Legal được tính toán cụ thể theo từng trường hợp. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết mức phí cạnh tranh nhất trên thị trường để phù hợp với ngân sách của quý khách.

Các khoản phí chính bao gồm:

 • Phí trọn gói dịch vụ tư vấn, soạn thảo hồ sơ và làm thủ tục
 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp
 • Phí công chứng, chứng thực (nếu có)
 • Phí dịch vật tư văn phòng, đi lại, ăn nghỉ cho nhân viên (nếu có)

Với mức phí trọn gói, quý khách sẽ không phải lo lắng về các chi phí phát sinh đột xuất trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Thời gian thực hiện trong bao lâu?

Thời gian để hoàn tất thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bà Rịa-Vũng Tàu phụ thuộc vào khối lượng công việc, hồ sơ chuẩn bị và sự phối hợp của quý khách. Trong trường hợp thuận lợi nhất, với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, quá trình có thể hoàn thành trong vòng từ 20 – 30 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thực hiện.

Thời gian cụ thể cho từng bước sẽ như sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ: 3 – 5 ngày
 • Nộp hồ sơ và chờ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày
 • Thực hiện thủ tục thành lập công ty: 5 – 10 ngày
 • Hoàn tất thủ tục còn lại: 5 – 7 ngày

Tuy nhiên, đôi khi có thể xảy ra trường hợp chậm trễ do cần bổ sung hồ sơ, giấy tờ hoặc quá tải tại cơ quan nhà nước. Vì vậy, thời gian trên chỉ mang tính tham khảo, thực tế có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn tùy trường hợp cụ thể.

Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ?

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, cơ quan chính tiếp nhận và xử lý hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 • Địa chỉ: 198 Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Số điện thoại0254 3852 401

Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc gì cho bạn?

Khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bà Rịa-Vũng Tàu của Minta Legal, quý khách sẽ được chúng tôi hỗ trợ đầy đủ trong suốt quá trình với các công việc cụ thể như sau:

 • Tư vấn các thủ tục, quy định pháp luật liên quan đến thành lập công ty
 • Hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết
 • Soạn thảo các loại giấy tờ, tài liệu theo đúng mẫu quy định
 • Trình bày, đóng dấu và chứng thực các giấy tờ theo yêu cầu
 • Đại diện nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước
 • Trả lời các yêu cầu bổ sung, giải trình hồ sơ (nếu có)
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng
 • Hỗ trợ các thủ tục sau thành lập như treo biển hiệu, kê khai thuế,…
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động (nếu có)

Đội ngũ luật sư, chuyên viên của Minta Legal sẽ đồng hành cùng quý khách trong suốt quá trình để đảm bảo các công việc được thực hiện đúng quy trình, nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Các căn cứ pháp lý

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bà Rịa-Vũng Tàu được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật chính sau:

 • Luật Đầu tư năm 2020
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ dự án đầu tư
 • Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu lệ phí trước bạ
 • Các văn bản pháp luật, quy định của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Minta Legal luôn cập nhật và nắm bắt kịp thời các thay đổi trong hệ thống pháp luật để tư vấn chính xác và hiệu quả nhất cho khách hàng.

Tại sao nên chọn dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bà Rịa-Vũng Tàu của Minta Legal?

Khi lựa chọn dịch vụ thành công ty ty trọn gói của Minta Legal, quý khách sẽ được hưởng nhiều lợi ích và ưu điểm vượt trội so với các đơn vị khác trên thị trường:

 • Đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, luôn cập nhật các thay đổi pháp luật mới nhất
 • Quy trình làm việc khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo tiến độ nhanh chóng
 • Giá dịch vụ cạnh tranh, phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp
 • Bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối, không tiết lộ cho bên thứ 3
 • Hỗ trợ tận tâm trong suốt quá trình thực hiện, giải đáp mọi thắc mắc
 • Chăm sóc và hỗ trợ kịp thời các vấn đề phát sinh sau thành lập
 • Sử dụng công nghệ hiện đại để tối ưu hiệu quả công việc
 • Ứng dụng các mô hình tương tác và trả lời tự động hỗ trợ khách hàng 24/7
 • Nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng về chất lượng dịch vụ

Với những ưu điểm nổi bật trên, Minta Legal tin tưởng sẽ đem lại sự hài lòng tối đa cho quý khách trong quá trình thành lập và vận hành công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Kết luận

Trên đây là bài viết về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu của Minta Legal đã biên soạn và đã thông qua đội ngũ Luật sư của chúng tôi kiểm duyệt. Hi vọng qua bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn những thông tin cần thiết. Nếu đọc qua bài viết còn thắc mắc vấn đề gì hãy call/zalo cho chúng tôi để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)