Thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài hồ sơ, thủ tục cần những gì? Điều kiện như thế nào bạn đã nắm được chưa ạ? Nếu chưa hãy đọc ngay bài tư vấn này của Minta Legal nhé. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm hãy gọi cho chúng tôi để nhận tư vấn tốt nhất. Trân trọng!

Nội dung chính

Các hình thức thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, có hai hình thức chính để thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài:

Thành lập công ty có vốn nước ngoài theo hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Trong trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn đầu tư để thành lập một công ty mới tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng. Công ty được thành lập sẽ có vốn điều lệ do các nhà đầu tư góp vốn.

Thành lập công ty có vốn nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Trong trường hợp này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn hoặc mua cổ phần vào một công ty thi công xây dựng đã được thành lập tại Việt Nam. Bằng cách này, nhà đầu tư trở thành cổ đông hoặc thành viên góp vốn của công ty đó.

Điều kiện thành lập công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Để thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn từ đầu

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn để thành lập công ty mới, họ cần phải đáp ứng các điều kiện sau: Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đủ tư cách pháp lý để tham gia đầu tư theo quy định của pháp luật nước ngoài và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, họ cần chứng minh được năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư, có kế hoạch đầu tư cụ thể và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nơi dự án đầu tư được thực hiện.

Điều kiện đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp, mua cổ phần

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp hoặc mua cổ phần tại công ty đã thành lập, họ cần đáp ứng các điều kiện tương tự như trường hợp góp vốn từ đầu, bao gồm năng lực hành vi dân sự, tư cách pháp lý để đầu tư và năng lực tài chính. Ngoài ra, họ cần tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thi công xây dựng.

Điều kiện về chủ thể và quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Nếu là cá nhân, họ phải có quốc tịch nước ngoài và không phải là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nếu là tổ chức, phải được thành lập hợp pháp theo pháp luật của nước ngoài và có trụ sở chính tại nước ngoài. Các nước mà nhà đầu tư đến từ phải có quan hệ ngoại giao với Việt Nam và không bị cấm hoặc hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều kiện về năng lực tài chính

Nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh được năng lực tài chính đủ để thực hiện dự án đầu tư. Điều này thường được thể hiện qua báo cáo tài chính của nhà đầu tư, giấy tờ chứng minh khả năng tài trợ vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc cam kết hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ khác. Việc đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư sẽ được thực hiện bởi cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều kiện về trụ sở công ty

Công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài phải có trụ sở chính tại Việt Nam. Trụ sở công ty phải là địa điểm cụ thể, có địa chỉ ghi trên con dấu và giấy tờ giao dịch. Nơi đặt trụ sở phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư cần cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm làm trụ sở như hợp đồng thuê văn phòng, hợp đồng mượn trụ sở hoặc giấy tờ sở hữu địa điểm đó.

Điều kiện về năng lực kinh nghiệm

Đối với lĩnh vực thi công xây dựng, nhà đầu tư nước ngoài cần chứng minh được năng lực, kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án xây dựng. Điều này có thể thông qua việc cung cấp hồ sơ năng lực, danh mục các công trình đã thi công, giấy chứng nhận đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và các giấy tờ liên quan khác. Nếu nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm, họ có thể liên doanh với đối tác Việt Nam có năng lực phù hợp.

Quy trình, Thủ tục thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài khi nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu quy định)
 • Dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Báo cáo khả năng tài chính của nhà đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy tờ chứng minh về địa điểm thực hiện dự án đầu tư (bản gốc và bản sao)
 • Hợp đồng thuê nhà, văn phòng hoặc hợp đồng mượn và giấy tờ nhà đất của nhà đất, văn phòng thuê (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (theo mẫu quy định)
 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chúng tôi thay mặt quý khách thực hiện nộp các giấy tờ liên quan lên Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh/thành phố nơi dự kiến đặt trụ sở công ty.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi hoàn thành thủ tục xét duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Thành lập công ty

Chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty cho bạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi có trụ sở công ty.

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định)
 • Điều lệ công ty (bản gốc và bản sao)
 • Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu quy định)
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Bước 5: Hoàn thành thủ tục sau khi thành lập công ty

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi thực hiện các thủ tục sau thành lập cho bạn:

 • Treo biển tên tại trụ sở công ty
 • Đăng ký chữ ký số
 • Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Kê khai nộp thuế

Như vậy, với quy trình rõ ràng, chi tiết và các bước thực hiện thông suốt, chúng tôi sẽ đảm bảo quá trình thành lập công ty tư vấn thi công xây dựng có vốn nước ngoài cho bạn diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định pháp luật.

Thủ tục thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài theo dạng góp vốn, mua cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao Giấy ủy quyền và Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có).
 • Bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Báo cáo dự án đầu tư.
 • Hợp đồng thành lập công ty (bản sao).
 • Điều lệ công ty (bản sao).
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập (bản sao).
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập công ty (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn góp của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập là tổ chức (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Minta Legal sẽ thay mặt bạn nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính của công ty dự kiến thành lập.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Quá trình thẩm định sẽ xem xét tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài và tính khả thi của dự án đầu tư.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nếu hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thẩm định.

Bước 5: Thành lập công ty

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi thay bạn thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP để hoàn tất việc thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bạn thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty như treo biển hiệu, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định.

Chi phí thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài trọn gói hết bao nhiêu?

Chi phí thành lập công ty tư vấn xây dựng có vốn nước ngoài trọn gói dao động từ 25 – 40 triệu đồng, bao gồm:

 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 3 triệu đồng
 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 0,1% vốn điều lệ, tối đa 3 triệu đồng
 • Chi phí thẩm định năng lực hoạt động xây dựng: 5 – 10 triệu đồng
 • Chi phí dịch thuật, công chứng, giấy tờ khác: 2 – 5 triệu đồng
 • Phí dịch vụ tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục: 15 – 20 triệu đồng

Mức chi phí cụ thể sẽ phụ thuộc vào loại hình công ty, số lượng nhà đầu tư nước ngoài, quy mô vốn đầu tư, địa điểm đặt trụ sở công ty và các yếu tố khác.

Thời gian thực hiện trong bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục thành lập công ty tư vấn xây dựng có vốn nước ngoài dao động từ 30 – 45 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, bao gồm:

 • Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc
 • Thời gian đăng ký thành lập công ty: 3 – 5 ngày làm việc
 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện thủ tục sau thành lập: 15 – 20 ngày làm việc

Thời gian cụ thể còn phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hồ sơ, năng lực của nhà đầu tư và tính phức tạp của dự án đầu tư.

Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ?

Cơ quan chính tiếp nhận hồ sơ thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài là Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt trụ sở chính của công ty.

 • Đối với cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Hồ sơ được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự án được thực hiện.
 • Đối với đăng ký thành lập doanh nghiệp: Hồ sơ được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể, nhà đầu tư cũng có thể phải nộp hồ sơ tại các cơ quan khác như cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, công an, thuế, bảo hiểm để thực hiện các thủ tục liên quan.

Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc gì cho bạn?

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, Minta Legal sẵn sàng hỗ trợ toàn diện cho bạn trong suốt quá trình thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài, bao gồm:

 • Tư vấn đầy đủ các quy định pháp luật liên quan, thủ tục, điều kiện cần thiết.
 • Xác định hình thức đầu tư, loại hình công ty phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết theo quy định, bao gồm dự án đầu tư, năng lực tài chính của nhà đầu tư, giấy tờ chứng minh năng lực thi công xây dựng và các tài liệu khác.
 • Nộp hồ sơ, đại diện thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan có thẩm quyền.
 • Liên hệ, theo dõi và đôn đốc quá trình cấp phép của cơ quan chức năng.
 • Hoàn tất các thủ tục sau thành lập công ty như treo biển hiệu, đăng ký sử dụng hóa đơn, kê khai thuế…
 • Tư vấn và hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đầy đủ các quy định về quản trị, báo cáo, công bố thông tin với cơ quan chức năng.

Với sự hỗ trợ nhiệt tình, chuyên nghiệp cùng mạng lưới đối tác, chuyên gia pháp lý rộng khắp, Minta Legal cam kết mang đến cho bạn giải pháp tối ưu, thực hiện các thủ tục nhanh chóng, đúng luật và tiết kiệm chi phí.

Các căn cứ pháp lý

Các văn bản pháp luật chính quy định về thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài bao gồm:

 • Luật Đầu tư năm 2020
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
 • Nghị định 43/2022/NĐ-CP về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, thay đổi, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Thông tư 16/2015/TT-BXD quy định về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan

Ngoài ra, tùy vào địa điểm thành lập, ngành nghề kinh doanh cụ thể, nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định tại văn bản pháp luật của địa phương liên quan.

Tại sao nên chọn dịch vụ thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài của Minta Legal?

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và dịch vụ thành lập doanh nghiệp, Minta Legal là sự lựa chọn đáng tin cậy cho khách hàng có nhu cầu thành lập công ty tư vấn thi công xây dựng có vốn nước ngoài nhờ những ưu điểm sau:

 • Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên môn sâu về pháp luật đầu tư, xây dựng, có khả năng tư vấn toàn diện và cung cấp các giải pháp tối ưu.
 • Quy trình làm việc chuyên nghiệp, khoa học, tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật thông tin, bảo vệ quyền lợi khách hàng.
 • Ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng cường khả năng tiếp cận và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng.
 • Có mạng lưới đối tác và cộng tác viên rộng khắp, giúp thuận tiện hỗ trợ khách hàng tại nhiều địa phương.
 • Chi phí dịch vụ hợp lý, minh bạch, đảm bảo sự cạnh tranh và lợi ích lâu dài cho khách hàng.
 • Cam kết giải quyết nhanh gọn mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục, luôn đặt lợi ích và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

Với những lợi thế trên, Minta Legal sẵn sàng đồng hành cùng bạn từ khâu tư vấn, chuẩn bị hồ sơ đến hoàn tất các thủ tục thành lập và vận hành công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài tại Việt Nam thuận lợi, hiệu quả.

Kết bài

Trên đây là bài viết về thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài của Minta Legal đã biên soạn và đã thông qua đội ngũ Luật sư của chúng tôi kiểm duyệt. Hi vọng qua bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn những thông tin cần thiết. Nếu đọc qua bài viết còn thắc mắc vấn đề gì hãy call/zalo cho chúng tôi để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (2 bình chọn)